Show simple item record

Utilization of Hydroforming Technology to Create a Structured Surface of Solar Panel

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorŘiháček, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:43:48Z
dc.date.available2018-10-21T22:43:48Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationŘIHÁČEK, J. Využití hydroformingu při vytváření strukturovaného povrchu solárního panelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other106716cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69910
dc.description.abstractDizertační práce pojednává o využití technologie hydroformování pro výrobu nového typu solárního absorbéru disponujícího přímo protékanou meandrovitou strukturou a strukturovaným povrchem tvořeným jehlanovitými elementy. Jako materiál pro výrobu absorbérů je použita austenitická korozivzdorná ocel X5CrNi18-10. V úvodu práce je provedena literární rešerše zaměřená především na jednotlivé metody technologie hydroformování, jejich použití pro danou problematiku, stanovení tvářecích limitů a využitelnost numerických simulací. Na základě provedené literární studie byla navržena technologie výroby s využitím paralelního hydroformování a tato optimalizována numerickou simulací v prostředí ANSYS. Z provedených výpočtů a materiálových testů byly stanoveny parametry hydroformování pro dvě varianty strukturovaného povrchu tvořeného jehlanovitými dutinami s vrcholovým úhlem 90° a 60°.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with utilization of hydroforming technology for manufacturing of a new type of solar absorber, which has directly flow meandering structure and a structured surface consisting of pyramidal elements. Austenitic stainless steel X5CrNi18-10 is used as a material for absorbers production. At the beginning of the thesis, a literary research is performed, which is focused on particular methods of hydroforming technology, their applicability for this problem, forming limits determination and usability of numerical simulation. Based on the literature study, the production technology was developed by using parallel hydroforming technology and it was optimized by using a numerical simulation in the ANSYS software. Hydroforming parameters for two variants of the structured surface with pyramidal cavities with apex angle of 90° and 60° were determined from the calculations and the material tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectocel X5CrNi18-10cs
dc.subjecttvářenícs
dc.subjecthydroformovánícs
dc.subjectsolární absorbércs
dc.subjectnumerická simulacecs
dc.subjectdiagram mezní tvářitelnostics
dc.subjectX5CrNi18-10 steelen
dc.subjectformingen
dc.subjecthydroformingen
dc.subjectsolar absorberen
dc.subjectnumerical simulationen
dc.subjectforming limit diagramen
dc.titleVyužití hydroformingu při vytváření strukturovaného povrchu solárního panelucs
dc.title.alternativeUtilization of Hydroforming Technology to Create a Structured Surface of Solar Panelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-12-19cs
dcterms.modified2018-01-03-10:35:06cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid106716en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:20:16en
sync.item.modts2020.03.31 15:23:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMašek, Bohuslavcs
dc.contributor.refereeLidmila, Zdeněkcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek (člen) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (člen) Mgr. Ing. Hana Šebestová, Ph.D. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen)cs
but.defenceVýborná práce, interdisciplinární, vysoká hloubka zpracování, řada publikací, patent, funkční vzorycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenská technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record