Show simple item record

Design Optimization of Bucket Conveyors

dc.contributor.advisorMalášek, Jiřícs
dc.contributor.authorJonák, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:43:55Z
dc.date.available2018-10-21T22:43:55Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationJONÁK, M. Optimalizace konstrukce korečkových dopravníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other106655cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69948
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem metod vhodných pro popis chování (ne)homogenních materiálů během jejich přepravy korečkovými dopravníky v aplikaci na optimalizaci geometrie korečku i na optimalizaci provozního režimu celého zařízení. Konkrétně se jedná o studii dostupných a tvorbu vlastních analytických i numerických výpočtových modelů a jejich následné použití pro popis toků a deformací zejména partikulárních materiálů. V případě tvorby a použití analytických modelů je pozornost věnována především procesu vyprazdňování korečku – vztah tvaru povrchu přepravovaného materiálu vůči tvaru, poloze a pohybu korečku včetně stanovení počátku a způsobu vyprazdňování. V případě výpočtového modelování s použitím metody diskrétních prvků práce obsahuje také základní výpočtový model korečkového dopravníku, který je prezentován a použit v rámci ukázkového optimalizačního příkladu. Cílem práce je také stanovení mezí platnosti některých klasických matematicko-fyzikálních popisů.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with a study of methods sufficient to describe the behavior of bulk materials (homogeneous and non-homogeneous) during their transport by bucket elevators in the application focused on the optimization of the bucket shape and also on the optimization of operating parameters of whole elevator. More specifically, this thesis is based on the studying and creating analytical and numerical computational models which are used for description of flows and deformations especially of particulate materials. Firstly, the thesis is focused on the process of discharging the bucket – the relationship among the shape of the surface of a particulate material and geometry, position and movement of the bucket. The beginning and way of discharge of the bucket will be determined. Secondly, the thesis includes the overall computational model of a bucket elevator which is based on discrete element method and presented in the case study. The goal is to determine the limits of some classical physical and mathematical descriptions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKorečkový dopravníkcs
dc.subjectkorečekcs
dc.subjectnehomogenní materiálcs
dc.subjectpartikulární materiálcs
dc.subjectmetoda diskrétních prvkůcs
dc.subjectúhel vnitřního třenícs
dc.subjectoptimalizace.cs
dc.subjectBucket conveyoren
dc.subjectbucketen
dc.subjectnon-homogeneous materialen
dc.subjectparticulate materialen
dc.subjectdiscrete element methoden
dc.subjectinternal friction angleen
dc.subjectoptimization.en
dc.titleOptimalizace konstrukce korečkových dopravníkůcs
dc.title.alternativeDesign Optimization of Bucket Conveyorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-08-30cs
dcterms.modified2018-09-07-13:58:31cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid106655en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:52:40en
sync.item.modts2020.03.31 17:21:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSvěrák, Tomášcs
dc.contributor.refereeZegzulka, Jiřícs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc. (člen) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (člen)cs
but.defenceDizertace naznačuje cestu dalšího vývoje konstrukce korečkových dopravníků. Autor se věnoval pouze dopravě ideálních materiálů ve velmi malém měřítku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record