Show simple item record

Return on Investment in a Development Project with Regard to the Changing Quality of the Site

dc.contributor.advisorMartincová, Jana Victoriacs
dc.contributor.authorHolpuch, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:16:13Z
dc.date.available2019-05-17T07:16:13Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHOLPUCH, M. Návratnost investic do developerského projektu s ohledem na měnící se kvalitu lokality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100467cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70061
dc.description.abstractTato práce pojednává o vlivu změn okolí developerského projektu na jeho návratnost. Děje se tak formou stanovení hlavních oblastí změn okolí. Ty jsou určeny na základě průzkumu možností urbánního vývoje, developerského procesu a metod jeho hodnocení. Z nich jsou posléze sestaveny možné scénáře, určena jejich předvídatelnost, stanoveny aspekty, které je mohou ovlivnit a fáze procesu, kdy k nim může dojít. Tyto scénáře jsou nakonec ověřeny na konkrétních projektech.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the influence of changes in the surrounding of development project area on its return. This is done in the form of defining the main areas of environmental change. These are based on exploration of the possibilities of urban development, the development process and the methods of its evaluation. From them, possible scenarios are put together, determined their predictability, identified aspects that can affect them and the stages of the process when they can occur. These scenarios are eventually verified on specific projects.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDevelopmentcs
dc.subjectokolícs
dc.subjectlokalitacs
dc.subjectzměnacs
dc.subjectkvalitacs
dc.subjectscénářecs
dc.subjectnávratnostcs
dc.subjectDevelopmenten
dc.subjectsurroundingsen
dc.subjectlocalityen
dc.subjectchangeen
dc.subjectqualityen
dc.subjectscenariosen
dc.subjectreturnen
dc.titleNávratnost investic do developerského projektu s ohledem na měnící se kvalitu lokalitycs
dc.title.alternativeReturn on Investment in a Development Project with Regard to the Changing Quality of the Siteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-11-01cs
dcterms.modified2017-11-06-13:38:12cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100467en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:12:20en
sync.item.modts2020.04.01 04:43:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMRICS, Otakar Langer,cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Matras (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Návratnost investic do developerského projektu s ohledem na měnící se kvalitu lokality. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od oponent závěrečné práce odpověděl správně a jasně. Ing. Tomáš Matras, položil otázku: V jaké době byl realizován projekt: Central Most. Postrádám v diplomové práci vliv trhu, z jakého důvodu nebyl uveden. Doc. Ing. Leonora Marková, PhD., položila otázku: Byla investice Central Most efektivní? Vy jste v kapitole 5.4 uvedl hodnocení projektu, uplatnil jste metodu někde v práci. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomant svou závěrečnou práci obhájil. Obhajoba: Acs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record