Show simple item record

Risk Related to Selecting a Supplier Using Fuzzy Logic

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorNekulová, Ivetacs
dc.date.accessioned2019-04-04T00:59:12Z
dc.date.available2019-04-04T00:59:12Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationNEKULOVÁ, I. Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other100363cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70062
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením bezpečnostních firem pro společnost ZETOR TRACTORS a.s. pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou tvořeny v programech Microsoft Excel a Matlab. Další část práce se zabývá rozborem a porovnáním výsledků z obou programů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the evaluation of security companies for ZETOR TRACTORS a.s. using fuzzy logic models. The main part of the thesis consists of proposals for the evaluation of the suppliers' evaluation of the company. Decision models are created in Microsoft Excel and Matlab. Another part of the thesis deals with analysis and comparison of results from both programs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFuzzy logikacs
dc.subjectExcelcs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectrozhodovací procescs
dc.subjectFuzzy Logic Toolboxcs
dc.subjectumělá inteligencecs
dc.subjectFuzzy logicen
dc.subjectExcelen
dc.subjectMatlaben
dc.subjectdesicion-making procesen
dc.subjectFuzzy Logic Toolboxen
dc.subjectartificial intelligenceen
dc.titleRiziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logikycs
dc.title.alternativeRisk Related to Selecting a Supplier Using Fuzzy Logicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-11-01cs
dcterms.modified2017-11-01-15:02:48cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid100363en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:28:19en
sync.item.modts2020.03.31 03:05:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeValová, Kateřinacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record