Show simple item record

Diskriminace z důvodu věku v kontextu společenské odpovědnosti firem a výkonnosti firem – případ České republiky

dc.contributor.authorMusilová, Helenacs
dc.contributor.authorRežňáková, Máriacs
dc.date.accessioned2019-04-03T03:54:40Z
dc.date.available2019-04-03T03:54:40Z
dc.date.issued2014-10-30cs
dc.identifier.citationProcedia Economics and Finance. 2014, vol. 23, issue 23C, p. 71-76.en
dc.identifier.issn2212-5671cs
dc.identifier.other112197cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70154
dc.description.abstractAt least 30 % of European population will be formed by people of age 65 and above. At the moment it is more than 7 % in the Czech Republic. To sustain their quality of life it is necessary for them to stay in employment longer than in the past. These changes in the demographical structure bring about social tension between job applicants. Apart from that there have been many stereotypes about the lower performance of older employees. This leads to unwillingness to employ these employees, which in effect may lead to a loss of the crucial knowledge possessed by them. This is one of the most worrying dangers the companies face today. Although the current legislation of the Czech Republic does conform to the EU standards, occasional cases can be found of age-related discrimination.en
dc.description.abstractPro současnou Evropu, nevyjímaje Českou republiku, je typický nárůst počtu osob starších 50 let. Současně dochází k prodlužování věku odchodu do důchodu. Dalším trendem je vysoká míra nezaměstnanosti, a to zejména v kategorii osob starších 50 let a současně v kategorii osob hledajících první zaměstnání. Tato kombinace vyvolá ve společnosti určitou averzi k zaměstnávání osob staršího věku a jejich sociální izolaci. Prosazování požadavku na rovné zacházení a zákaz diskriminace je jedním z podstatných principů konceptu CSR, proto Cílem je zjistit, jestli je problematika potenciální diskriminace z důvodu věku dostatečně ošetřena pracovně právní legislativou České republiky. Přitom bude poukázáno na přínos zaměstnávání osob vyššího věku pro výkonnost firem, přenos jejich zkušeností v kontextu učící se organizace. To vyvolává nutnost začlenění této problematiky do řízení firem, a to zejména v rámci konceptu corporate social responsibility. Dalším cílem je zjištění, jestli v ČR nedochází v pracovněprávních vztazích k diskriminaci z důvodu věku. V rámci výzkumu je využita metoda sekundární analýzy dokumentů, a to rozhodnutí českých soudů, zpráv ombudsmana o šetření, apod., jakož i podnikové dokumentace, prezentující postoj firem k diskriminaci osob a jejich sociálnímu začleňování. Platná legislativa České republiky odpovídá evropským standardům, přesto se sporadicky vyskytují případy diskriminace z důvodu věku. Podniky nemají dostatečně zabezpečený přenos znalostí, i když v ČR je v platnosti standard v oblasti lidských zdrojů, který klade důraz na horizontální přenos znalostí. Tím nedostatečně využívají nabité know-how a ohrožují svou budoucí výkonnost. Nedostatečné řízení přenosu znalostí a přílišný důraz na úspory mohou mít v dlouhodobém časovém horizontu negativní dopad na výkonnost podniku. Z toho důvodu je nutné rozpracování platných legislativních norem v podnikových normách a dokumentech. Zvážit lze i opatření na úrovni legislativy.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent71-76cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofProcedia Economics and Financecs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115003408cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectAging of populationen
dc.subjectunemployment rateen
dc.subjectdiscriminationen
dc.subjectresponsibilityen
dc.subjectperformanceen
dc.subjectbusiness continuity managementen
dc.subjectStárnutí populace
dc.subjectmíra nezaměstnanosti
dc.subjectdiskriminace
dc.subjectodpovědnost
dc.subjectvýkonnost
dc.subjectbusiness continuity management
dc.titleAge related discrimination in the context of corporate social responsibility and company performance. The case of the Czech Republicen
dc.title.alternativeDiskriminace z důvodu věku v kontextu společenské odpovědnosti firem a výkonnosti firem – případ České republikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
sync.item.dbidVAV-112197en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:23:02en
sync.item.modts2019.05.18 00:46:24en
dc.coverage.issue23Ccs
dc.coverage.volume23cs
dc.identifier.doi10.1016/S2212-5671(15)00340-8cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2212-5671/cs
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International