Show simple item record

Development of Simulation Tool for Semi-Hermetic Compressor with the Objectives to Improve Efficiency

dc.contributor.advisorJícha, Miroslavsk
dc.contributor.authorTuhovčák, Jánsk
dc.date.accessioned2018-10-21T22:43:55Z
dc.date.available2018-10-21T22:43:55Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTUHOVČÁK, J. Vývoj simulačního nástroje pro semi-hermetický kompresor s cílem zlepšení účinnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other106737cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70158
dc.description.abstractKompresory sú využívané naprieč celým technickým spektrom a súčasný trend nízkej ekologickej záťaže zvyšuje tlak na ich účinnosť a ekonomickú prevádzku. Počas vývojového procesu nového kompresoru je možné využiť simulačné nástroje na analýzu konštrukčného návrhu a identifikovať kritické miesta a problémy, ktoré by mohli viesť k zníženej účinnosti kompresoru. Voľba optimálneho simulačného nástroja je závislá na úrovni detailov, ktoré je nutné analyzovať. Pri analýze globálnych parametrov kompresoru sa javia ako najvhodnejšia voľba bilančné modely, ktoré poskytujú rýchle a relatívne presné výsledky základných parametrov kompresoru. Cieľom tejto práce je vývoj vlastného simulačného modelu pre piestové kompresory, ktorý bude schopný predpovedať vlastnosti kompresoru na základe geometrických rozmerov a ventilovej charakteristiky. Použitím metódy energetickej bilancie sú analyzované procesy vo valci a tepelné pochody medzi jednotlivými komponentami kompresoru. Simulačné modely boli verifikované a experimentálne overené na reálnych kompresoroch, takže je možné ich využiť za určitých podmienok pre všetky piestové kompresory. Matematické modely boli naprogramované v prostredí Matlab a je tak možné ich ďalej rozširovať, prípadne kombinovať s inými simulačnými nástrojmi. Predkladaná práca obsahuje detailný rozbor vzťahov na zistenie koeficientu prestupu tepla vo valci kompresoru a tiež porovnanie týchto vzťahov s numerickým modelom a analýzu vplyvu na účinnosť.sk
dc.description.abstractCompressors are widely used across the all technical fields and current pressure on ecology increases the demand for more effective compressor with economical operation costs. The reasons for inefficiencies must be identified during the development process of a new compressor, where simulation tools might become very useful. There are many different tools for compressor analysis and choosing the right one is mostly dependent on the level of detail that must be analyzed. Models based on energy balance seem to be appropriate when the global parameters of a compressor are demanded. These models offer quick results with reasonable degree of accuracy in terms of basic compressor characteristics. The goal of this thesis is to develop such a simulation tool for a reciprocating compressor. The tool can predict compressor behavior based on compressor dimensions and valve properties. The processes inside the cylinder and heat transfer between the components of a compressor are analyzed using energy balance equation. Simulation tools were verified and experimentally validated using two different types of compressors, therefore they might be used for any reciprocating compressor under some conditions. Mathematical solution was developed in Matlab and therefore it is possible to add new sub-models or to couple the actual model with other simulation tools. This work also contains an analysis of heat transfer models used to predict heat transfer coefficient inside the cylinder and comparison with complex numerical approach. Impact of heat transfer on the compressor efficiency was evaluated too.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkompresorsk
dc.subjectpřestup teplask
dc.subjectenergetická bilancesk
dc.subjectventilová charakteristikask
dc.subjectpřehřívání plynusk
dc.subjectcompressoren
dc.subjectheat transferen
dc.subjectenergy balanceen
dc.subjectvalve characteristicsen
dc.subjectgas superheatingen
dc.titleVývoj simulačního nástroje pro semi-hermetický kompresor s cílem zlepšení účinnostisk
dc.title.alternativeDevelopment of Simulation Tool for Semi-Hermetic Compressor with the Objectives to Improve Efficiencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-02-09cs
dcterms.modified2018-02-15-12:31:20cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid106737en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:52:45en
sync.item.modts2020.03.31 16:53:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMasaryk, Michalsk
dc.contributor.refereePavelek, Milansk
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) doc. Ing. Michal Masaryk, Ph.D. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Jedelský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceVyvinutý simulační nástroj pro cyklus kompresoru bude využíván při nových návrzích kompresorů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record