Now showing items 1-14 of 14

 • Railway: Alternative Options for Architecture 

  Smržová, Kristýna (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Architektura dnes klade vysoké nároky na udržitelnost. Železnice je z velké části málo využívanou strukturou napojenou na mnoho brownfieldů, které spojuje, a vytváří tak propojenou síť. Cílem navrhovaného výzkumu je systém ...
 • The Impact of Public and Developer's Interest on Sustainable Urban Development 

  Ježková, Tereza (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Rozvoj současných měst je souběžně ovlivňován veřejnými a podnikatelskými zájmy a závisí především na ochotě těchto subjektů najít společný cíl, kterého chtějí dosáhnout. Na případových studiích je porovnáváním priorit, ...
 • Open Data Potential in the Realm of Urban Planning 

  Horáková, Eva (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Otevřená data jsou data sbíraná veřejnými institucemi, která jsou volně dostupná na internetu a distribuována v počítačově čitelném formátu. To umožňuje a zjednodušuje jejich další využití třetími stranami. Tato veřejná ...
 • The Space for Creativity: Reusing of the Empty Urban Spaces for the Creative Industry 

  Leitmannová, Andrea (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  The empty, in other words unused or abandoned spaces with built infrastructure, create a constant and inevitable part of the urban development processes. They are the results of the political, social, cultural or economic ...
 • Countryside settlement and its transformations in case of Moravian-Silesian Beskids and its foothills 

  Kraut, Jan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Český venkov v uplynulých dvou stoletích prošel řadou změn, ty se v tomto různorodém prostoru mnohdy liší – jak vlivem na podobu prostoru, tak mírou transformace společnosti. Příspěvek mapuje dopady těchto změn na situaci ...
 • Quality of Public Spaces Data Evaluation 

  Kilnarová, Pavla (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Způsob zobrazení vyhodnocovaných dat z průzkumu k hodnocení kvality veřejných prostranství může ovlivnit interpretaci závěru. V současné době probíhá sběr dat dvěma základními způsoby – z veřejně dostupných databází a ...
 • Pop-up: Activation of Abandoned Spaces 

  Joja, Marie (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Současná generace přináší nový životní styl, jemuž se trh musí přizpůsobit, pokud chce udržet krok s aktuálními trendy. Generace, kterým se otevřely nepřeberné možnosti vlastní realizace, většinu svého života tráví „online“, ...
 • Different Approaches to the National Management of Rainwater 

  Ličková, Nina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Text se zabývá otázkou aplikace systémů hospodaření s dešťovými vodami (dále jen HDV) a jejich aplikace v rámci měst a obcí v různých zemích světa. Zabývá se problémem, jak dosáhnout užívání vhodných a možných principů ...
 • Study of Three Residential Complexes in the City of Vienna 

  Matyášová, Jana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Tato studie se v rámci výzkumného úkolu projektu GA ČR reg. č. 17- 26104S pod vedením doc. Kopáčika zabývá třemi obytnými soubory postavenými v jedné čtvrti města Vídeň. Jedná se o bytové soubory Frauen-Werk-Stadt, Compact ...
 • Visual Communication in Public Space 

  Serenčko, Igor (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Rozvoj lidské společnosti s sebou přináší neustálé zvyšování množství informací, se kterými se musí člověk každodenně vypořádat. Životní rytmus společnosti ve městech se zrychlil na maximum. Města již nejsou schopna regulovat ...
 • Expressive Means of Contemporary Architecture 

  Kokolia Křížová, Iveta (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  V posledních letech směřuje architektonický proces navrhování rozličnějšími cestami, něž tomu bylo doposud. Jeho cíl je ale vždy stejný. S nástupem moderních technologií také vznikají nové formy a architektonické prvky. ...
 • Structure and Architectonic Space 

  Kuda, Daniel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Architektonické dílo je syntézou tří základních determinantů, které se navzájem ovlivňují: prostoru, formy a hmoty. Současná moderní architektura je založena na návrhu prostoru, kdy tento návrh vychází z jiných zákonitostí, ...
 • Geospatial Analysis of Exhibition Centers 

  Štěpánková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Veletržní a výstavní areály v Evropě mají v řadě případů unikátní charakteristiky i historii, současně však vykazují také mnoho společných znaků. Jako výchozí metoda identifikace obecných rysů může sloužit geoprostorová ...
 • Elasticity as a Determining Factor for the Natural Regeneration of the Settlement Structure 

  Jenčková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
  Probíhající proměna sídel a krajiny sleduje proměnu životního sty- DOI: 10.13164/PHD.FA2017.2 lu, vztahu člověka ke krajině. Mizí vztah k půdě jako zdroji obživy, mění se postoj obyvatel k podobě sídel. Zástavba se extenzivně ...