Now showing items 1-1 of 1

  • Geospatial Analysis of Exhibition Centers 

    Štěpánková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
    Veletržní a výstavní areály v Evropě mají v řadě případů unikátní charakteristiky i historii, současně však vykazují také mnoho společných znaků. Jako výchozí metoda identifikace obecných rysů může sloužit geoprostorová ...