Now showing items 1-1 of 1

  • Railway: Alternative Options for Architecture 

    Smržová, Kristýna (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
    Architektura dnes klade vysoké nároky na udržitelnost. Železnice je z velké části málo využívanou strukturou napojenou na mnoho brownfieldů, které spojuje, a vytváří tak propojenou síť. Cílem navrhovaného výzkumu je systém ...