Now showing items 1-1 of 1

  • The Impact of Public and Developer's Interest on Sustainable Urban Development 

    Ježková, Tereza (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
    Rozvoj současných měst je souběžně ovlivňován veřejnými a podnikatelskými zájmy a závisí především na ochotě těchto subjektů najít společný cíl, kterého chtějí dosáhnout. Na případových studiích je porovnáváním priorit, ...