Now showing items 1-1 of 1

  • Structure and Architectonic Space 

    Kuda, Daniel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
    Architektonické dílo je syntézou tří základních determinantů, které se navzájem ovlivňují: prostoru, formy a hmoty. Současná moderní architektura je založena na návrhu prostoru, kdy tento návrh vychází z jiných zákonitostí, ...