Now showing items 1-1 of 1

  • Expressive Means of Contemporary Architecture 

    Kokolia Křížová, Iveta (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
    V posledních letech směřuje architektonický proces navrhování rozličnějšími cestami, něž tomu bylo doposud. Jeho cíl je ale vždy stejný. S nástupem moderních technologií také vznikají nové formy a architektonické prvky. ...