Now showing items 1-1 of 1

  • Quality of Public Spaces Data Evaluation 

    Kilnarová, Pavla (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2017-11-24)
    Způsob zobrazení vyhodnocovaných dat z průzkumu k hodnocení kvality veřejných prostranství může ovlivnit interpretaci závěru. V současné době probíhá sběr dat dvěma základními způsoby – z veřejně dostupných databází a ...