Now showing items 1-2 of 2

  • Česká sakrální architektura v letech 1900 - 1950 v mezinárodním kontextu 

    Obrtlík, Jan
    Práce se zabývá historií a výkladem vývoje sakrální architektury v českých zemích v období první poloviny 20. století. Látku interpretuje v široce pojatém rámci, který uvádí historické předpoklady tohoto vývoje a také ve ...
  • Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje 

    Mosler, Štěpán
    V dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku ...