Poslední příspěvky

 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Kousal, Petr
  Brno bude i nadále městem a sídlem veletrhů. Historická část okolo pavilonu A je zpřístupněna veřejnosti a veletrhy se soustředí okolo významného pavilonu Z, kde je navržen nový městský vstup v rámci lineárního parku, při ...
 • Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. 

  Žaludová, Kristýna
  Tématem mé práce bylo navržení sportovně rekreačního areálu v Komárově, jehož hlavní dominantou je cyklistický stadion. Tato stavba bude plnit funkce moderního stadionu ve všech požadovaných faktorech. Jeho kapacita bude ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Minibergerová, Klára
  Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy a dalších budov židovské obce v Jihlavě. Práce je vyhotovená ve formě architektonické studie. Kromě synagogy navrhovaný soubor budov obsahuje také košer restauraci, která se ...
 • Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. 

  Krejčová, Zdenka
  Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/. Urbanistickým problémem současného území je špatný technický stav budov, nevyhovující funkce objektů. Hlavní část práce ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Fogašová, Jana
  Diplomová práce je zpracována jako architektonická studie na téma moravské vinařské centrum. Projekt se zabývá návrhem vinařského hotelu s prezentací vín. Stavba je umístěna ve volné krajině, ve vinařské oblasti Velké ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Podivínská, Adéla
  Kyjov ve mně vyvolává čtyři hesla – maloměsto, tradice, náklonost a pochopení. Maloměsto jako ve spasení ve skromnosti, malebnosti, vědění. Tradice, které jsou pro město důležité a zakládá si na nich. Jsou to například ...
 • Aquapark Brno 

  Liznová, Veronika
  Tématem zadání diplomové práce je řešení sportovního areálu za Lužánkami v Brně. Cílem diplomového projektu bylo vytvořit nový moderní sportovně rekreační areál, který bude situován na pozemku vedle stávajícího plaveckého ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Knot, Tomáš
  Předmětem mé diplomové práce je řešení rekonstrukce pavilonu „B“ Brněnského výstaviště, který se nachází na ulici Křižovského v blízkosti brány číslo 4. Nové funkční využití objektu bude multifunkční sportovní hala. Toto ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Adamovská, Barbora
  "Vinařský **** Hotel Hrůdek se Salonem vín" Velké Pavlovice Cílem je navrhnout Hotel Hrůdek se Salonem vín s dalšími veřejnými prostory nedaleko města Velké Pavlovice, konkrétně v lokalitě zvané Hrůdek. Vinařský Hotel ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Ernestová, Eva
  Diplomový projekt se zaměřuje na návrh nové synagogy v Jihlavě a další objekty pro židovskou obec. Jedná se o objekt administrativy, restaurace a muzea. Území pro návrh zástavby je rozsáhlé a je proto důležité řešit prostor ...
 • Areál VUT Kraví hora 

  Kříčková, Zuzana
  Obsahem práce je architektonická studie, která navrhuje nové využití pozemků areálu VUT na Kraví hoře. Cílem bylo skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Studie řeší nejen pozemky ...
 • Brněnské brownfields u řeky Svitavy 

  Flössler, Libor
  Diplomová práce BRNĚNSKÉ BROWNFIELDS U ŘEKY SVITAVY. Návrh přestavby a dotvoření části území městské čtvrti Brno - Husovice, na které se nachází brownfield jako je například stará hala bývalé motorárny Zetor. Cílem je ...
 • Nová sysnagoga Teplice 

  Volf, Anna
  Tématem diplomové práce bylo vytvoření architektonické studie novostavby synagogy a centra Židovské obce v Teplicích. Hlavním cílem se stal návrh komplexu, jež by měl být využíván nejen k účelům sakrálním, ale také kulturním ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Matoušková, Inka
  Předmětem diplomové práce bylo vypracování architektonické studie nové synagogy v Jihlavě v oblasti nově zrekonstruovaného parku s pomníkem Gustava Mahlera. Zadáním byl návrh nové synagogy, prostory pro košér restauraci a ...
 • VINAŘSKÝ DŮM 

  Palík, Vladimír
  Abstrakt Předmětem diplomové práce je architektonická studie Vinařského hotelu Hrůdek se salonem vín, s wellness a s kongresovým centrem. Lokalita s místním názvem Hrůdek se nachází severně od obce Velké Pavlovice, na malém ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Dědečková, Tereza
  Cílem bylo navrhnout studii Moravského vinařského centra. Jedná se o hotel s kongresem, wellness a salónem vín. Tento nově navržený hotel je osazen v lokalitě zvané Hrůdek v katastrálním území města Velké Pavlovice. Okrajově ...
 • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

  Macháček, Tomáš
  Tématem diplomové práce „Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy“ je urbanistický návrh současné městské struktury v Brně Husovicích. Práce se zabývá analýzou stávajícího stavu, definováním problémů a příležitostí v lokalitě, ...
 • Areál VUT Kraví hora 

  Muroň, Jakub
  Předmětem zadání této diplomové práce je navázání na předchozí Specializovaný ateliér, jenž byl zaměřen na vypracování strategické urbanisticko—architektonické studie území Kraví hory a pozemku VUT, který se zde nachází. ...
 • Spiritualita Ostrava !!! 

  Obr, Patrik
  Tématem diplomové práce je návrh křesťanského komunitního a duchovního centra u kostela sv. Antonína Paduánského v Ostravě Kunčičkách. Stavební program odpovídá spádové oblasti Kunčiček a jeho součástí je stávající budova ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Kaliariková, Beáta
  Predmetom diplomovej práce je návrh kongresového centra situovaného na území BVV. Umiestnenie navrhovaných objektov reaguje na okolitú zástavbu a nadväzuje na dôležité kompozičné osi. Smerom od historického vstupu kongresové ...

Zobrazit další