Now showing items 21-40 of 566

 • Stanovení ekonomické efektivnosti využití brownfields 

  Bešše, Dávid
  Diplomová práce je věnována stanovení výkazu zisku a ztráty a následné vytvoření peněžních toků projektu a hodnocení ekonomické efektivnosti projektu administrativní budovy pomocí kritérií založených na časové hodnotě ...
 • Možnosti energetických úspor v bytovém domě Merhautova 

  Bartek, Čeněk
  Diplomová práce se zabývá snížením energetické náročnosti stávajícího bytového domu Merhautova. Projektová dokumentace zpracovává zateplení obálky objektu, výměnu oken a dveří (dle varianty provedení), vytvoření bezbariérového ...
 • Polyfunkční dům 

  Ficza, Silvia
  Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie k vytvoreniu Polyfunkčného domu v katastrálnom území Brno – Líšeň. Objekt polyfunkčného domu je navrhnutý s jedným podzemným podlažím a štyrmi ...
 • Sportovní centrum 

  Balvar, David
  Tato diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací sportovního centra. Stavba se nachází v obci Hnojník v Moravskoslezském kraji. Stavba je dělena na dvě základní části. Jedna část je určena jako zázemí pro místní ...
 • Víceúčelové centrum města Jevišovice 

  Elis, Soňa
  Téma diplomové práce je Víceúčelové centrum města Jevišovice. Komplex tvoří dvě budovy a přilehlé parkoviště. Budova A je bezbariérová, samostatně stojící s plochou střechou o třech nadzemních podlažích. V budově se nachází ...
 • Hodnota životního cyklu zákazníka 

  Bellová, Simona
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou celoživotnej hodnoty zákazníka v stavebnej spoločnosti a všeobecne vo firmách. Teoretická časť je zameraná na význam hodnoty zákazníka pre spoločnosť a na odlišné typy výpočtov ...
 • Specifický cementový kompozit na bázi druhotných surovin s důrazem na trvanlivost 

  Figala, Petr
  Využití druhotných surovin jako součásti stavebních materiálů je v dnešní době v ČR i ve světě věnována velká pozornost. Tato práce se zabývá možnostmi využití druhotných surovin jako částečné náhrady cementu v průmyslových ...
 • Napojení nového nádraží v Brně na systém veřejné dopravy 

  Bartoň, Daniel
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou dostupnosti nového Hlavného nádražia v Brne, jeho odsunom, modernizáciou alebo rekonštrukciou a jeho napojením na systém verejnej dopravy. Zameriava sa najmä na mestskú hromadnú ...
 • Spolupráce veřejné a soukromé sféry ve stavební oblasti 

  Dorušák, Petr
  Diplomová práce se zabývá spoluprací mezi veřejným a soukromým sektorem. Rozvádí druhy spolupráce a důvody proč je nebo není těchto druhů spolupráce využíváno. V úvodní části jsem se snažil vysvětlit základní pojmy, které ...
 • Protismykové vlastnosti asfaltových vrstev s R - materiálem 

  Bambulová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou protismykových vlastností povrchu vozovky u obrusných vrstev z asfaltových směsí s R-materiálem. Konkrétně se jedná o směs typu ACO 11 (asfaltový beton pro obrusné vrstvy). V teoretické ...
 • Hodnocení výkonnosti stavebního podniku 

  Bača, Václav
  Diplomová práce se zabývá zhotovením finanční analýzy podniku KOMA Modular s.r.o. Jako zdroje informací jsou využity především výkazy finančního účetnictví, na základě kterých je provedena nejprve horizontální a vertikální ...
 • Horská chata pod Poľanou 

  Babicová, Ivana
  Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnutie objektu horskej chaty, ktorá je určená pre rekreáciu, stravovanie a ubytovanie. Ubytovanie je určené pre 16 osôb formou turistického ubytovania. Pozemok, na ktorom sa navrhovaný ...
 • Penzion pro seniory 

  Doležal, Petr
  V diplomové práci je řešena novostavba penzionu pro seniory. Tato diplomová práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém pozemku. Penzion má ...
 • Energetická a environmentální analýza budovy 

  Dobrá, Zdena
  Diplomová práce má přinést poznatky z oboru energetického a simulačního hodnocení budov. Dále se zde nalézá úvod do problematiky energetického a environmentálního hodnocení, legislativní podklady. Stručný postup při vytváření ...
 • Studium tepelných poměrů a vhodných materiálů pro konstrukci energetického zásobníku pro dlouhodobé ukládání energie v podmínkách klimatu ČR 

  Bukvová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vhodnými způsoby ukládání tepelné energie a selekcí materiálů pro vysokokapacitní zásobník. V práci jsou popsány technologie využívané v současné době pro dlouhodobé ukládání tepelné energie, ...
 • Stavebně technologický projekt rekonstrukce operačních sálů KPRCH Fakultní nemocnice Brno 

  Hačka, Martin
  Cílem této práce je příprava realizace rekonstrukce a přístavby Fakultní nemocni Brno Bohunice. Realizace hlavních technologických etap je řešena ve stavebně technologické studii. Práce obsahuje vybrané právní postupy před ...
 • Možnosti financování stavební zakázky v obci 

  Hladík, Roman
  Tato diplomová práce řeší problematiku financování veřejné stavební zakázky v obci. V teoretické části jsou vymezeny pojmy, jakými jsou veřejná správa, obec, veřejné finance, obecní rozpočet a veřejná zakázka spolu s ...
 • Polyfunkční dům 

  Haraga, Petra
  Diplomová práce "Polyfunkční dům" je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Dům je navržen jako samostatně stojící a je podsklepený. Dům je obdélníkového rozměru, ...
 • Umělecká škola „Mája“ 

  Mašová, Nikola
  Předmětem projektu je novostavba umělecké školy v katastrálním území Brno – Královo Pole. Jedná se o samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími. Konstrukční systém objektu je zděný (vápenopískové bloky). Stropy ...
 • Zákaznicky orientovaný marketing stavebního podniku 

  Gloc, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingové komunikace ve stavební společnosti. Teoretická východiska jsou poté aplikována na konkrétní stavební podnik, kterým je společnost UniPi. V diplomové práci jsou ...