• Příprava realizace bytových domů Prosek 

  Ešpandr, Pavel
  Práce se zabývá řešením technologie hrubé stavby. Obsahem této práce realizace bytového do-mu v Praze. Pro Diplomovou práci jsem zpracoval technologický předpis, časový plán, kontrolní a zkušební plán, a také bezpečnost a ...
 • Způsob financování výstavby rodinného domu z pohledu investora 

  Blažková, Klára
  Obsahem této diplomové práce je definice a popis jednotlivých možností financování výstavby rodinného domu, následuje zpracování a vyhodnocení variant nabídnutých vybranými bankovními společnostmi v České republice. V ...
 • Efektivní hospodaření obce a plánování investic 

  Beránek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá efektivním hospodařením a plánováním investic v obci. V úvodu práce je klasifikována obec a její orgány, následuje obecné pojednání o obecním rozpočtu, jeho příjmech a výdajích, poté následuje ...
 • Stavební průzkum a diagnostika železobetonové konstrukce 

  Blaha, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá diagnostikou železobetonové monolitické konstrukce průmyslové haly. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou část a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na možnosti diagnostiky ...
 • Fyzikální jevy při dopravě vzduchu 

  Bělehrádek, Lukáš
  Cílem diplomové práce je navrhnou vzduchotechniku bytové jednotky ve dvou variantách potrubí. V první variantě jde o potrubí umístěné do podlahy a v druhé variantě jde o potrubí v podhledu. Pro návrh jsou využita data ...
 • Sportovní centrum 

  Draštíková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem novostavby sportovního centra. Kapacita sportovního centra je 90 návštěvníků a 12 zaměstnanců. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, bezbariérový, zděný z vápenopískových bloků s plochou ...
 • Ocelový skelet průmyslového objektu 

  Buchta, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce byl návrh průmyslového objektu v Ostravě sloužícího ke třídění strusky pro následné další využití. Geometrie ocelového skeletu byla přizpůsobena požadavkům pro osazení technologie. Statický ...
 • Nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového objektu 

  Burda, Patrik
  Diplomová práca je zameraná na návrh monolitických železobetónových konštrukcií viacpodlažného bytového domu s priestormi pre obchod a kancelárie v prízemí a podzemnou garážou. Obsahom práce je analýza a návrh stropných ...
 • Železniční stanice ve Zlíně 

  Benýšek, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce nádražní haly se zastřešením nástupiště ve Zlíně. Konstrukce má délku 80m, šířku 44m a výšku 9,87m. Je rozdělena na dvě části, první část tvoří administrativní ...
 • Nosná ocelová konstrukce objektu výstavního pavilonu 

  Bui, Trung Thanh
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce objektu výstavního pavilonu o délce 84 m a šířce 30 m. Konstrukce zastřešení je navržena a posouzena ve dvou variantách. Varianta A je navržena jako trubkový ...
 • Centrum zdraví Mediface 

  Burget, Jan
  Projekt zdravotního střediska s prostory služeb občanského vybavení. Jedná se o třípodlažní nadzemní objekt. V prvním nadzemním podlaží se nachází prostory lékárny, veterinární stanice a lékařská ordinace. V druhém nadzemním ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Benešová, Karolina
  Předmětem diplomové práce "Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže" je zjistit, jakým způsobem si stavební firmy zajišťují veřejné zakázky, jak funguje proces veřejných zakázek v různých firmách, jak vytvářejí ...
 • Pension ve Špindlerově Mlýně - stavebně technologický projekt 

  Brychta, Ondřej
  CÍLEM TÉTO DIPLOMOVÉ PRÁCE JE STAVEBNĚ – TECHNOLOGICKÝ PROJEKT PENSIONU VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ. DIPLOMOVÁ PRÁCE ŘEŠÍ REALIZACI HRUBÉ SPODNÍ STAVBY A HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY OBJEKTU PENSIONU. DETALNĚJI SE ZABÝVÁ NEJOPTIMÁLNĚJŠÍM ...
 • Spolupráce veřejné a soukromé sféry ve stavební oblasti 

  Dorušák, Petr
  Diplomová práce se zabývá spoluprací mezi veřejným a soukromým sektorem. Rozvádí druhy spolupráce a důvody proč je nebo není těchto druhů spolupráce využíváno. V úvodní části jsem se snažil vysvětlit základní pojmy, které ...
 • Sportovní centrum 

  Dvořák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace sportovního centra. Navrhovaný objekt sportovního centra se nachází v západní části města Zruč nad Sázavou, v lokalitě určené pro stavby a plochy ...
 • Protismykové vlastnosti asfaltových vrstev s R - materiálem 

  Bambulová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá problematikou protismykových vlastností povrchu vozovky u obrusných vrstev z asfaltových směsí s R-materiálem. Konkrétně se jedná o směs typu ACO 11 (asfaltový beton pro obrusné vrstvy). V teoretické ...
 • Multifunkční dům 

  Bobek, Michal
  Tato diplomová práce řeší návrh a tvorbu projektové dokumentace pro stavební realizace novostavby multifunkčního domu na parcele 399/30 v katastrálním území Uherské Hradiště – Mařatice. Zmíněný stavební pozemek je určený ...
 • Materská škola Ružomberok 

  Dubská, Petra
  Predmetom mojej diplomovej práce je návrh a projektová dokumentácia novostavby materskej školy v meste Ružomberok. Objekt je situovaný na rovinatom pozemku obdĺžnikového tvaru v kľudnej lokalite. Pôdorys budovy je členitý. ...
 • Výpočet dráhy trhliny podle lineární lomové mechaniky 

  Bónová, Kateřina
  Diplomová práce se věnuje možnostem výpočtu trajektorie trhliny. Konkrétně pojednává o kritériu maximálního obvodového napětí, minimální hustoty deformační energie, rozevření trhliny a lokální symetrie. Tato kritéria jsou ...
 • Centrum sportu 

  Baďurová, Monika
  Diplomová práce se zabývá zpracováním novostavby sportovního centra v Jeseníku v Olomouckém kraji. Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Objekt je kompletně podsklepený, dvoupodlažní. ...