Now showing items 1-20 of 613

 • Komplexní hospodaření s vodou v obytném objektu v obci Pařezov 

  Királ, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá šetrným hospodařením s vodou a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na srážkovou vodu, její kvalitu ...
 • Posouzení vlivu uzavíracích nátěrů a lakovaných povrchů na trvanlivost betonových výrobků 

  Zubkova, Ekaterina
  Diplomová práce je zaměřená na studium vlivu různých druhů povrchových úprav na vlastnosti vibrolisovaných výrobků. Důraz je kladen na povrchové úpravy spočívající v nanášení vrstvy laku na lícový povrch betonového výrovku ...
 • Řízení investičního projektu 

  Koukal, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti a proveditelnosti projektu. V teoretické části je popsána rozsáhlá problematika studie proveditelnosti. Dále se práce zabývá hodnocením efektivnosti projektu a jeho ...
 • Sadová, Bytový dům M1 - stavebně technologický projekt 

  Štěrba, Marek
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt celé výstavby se zaměřením na hlavní stavební objekt - Bytového domu, který je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Základem práce je rozpočet hlavního ...
 • Mateřská škola v Poličce 

  Švandová, Michaela
  Diplomová práce Mateřská škola v Poličce je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. V budově jsou navrženy 2 samostatná oddělení, každé s kapacitou 25 dětí, stravovací provoz, technické zázemí a ...
 • Možnosti využití lehkého kameniva pro výrobu velmi lehkých betonů 

  Jahn, Jeroným
  DIPLOMOVÁ PRÁCE SE VE SVÉ TEORETICKÉ ČÁSTI ZAMĚŘUJE NA VYUŽITÍ LEHKÉHO KAMENIVA PRO VÝROBU VELMI LEHKÝCH BETONŮ, ZAMĚŘUJE SE PŘEDEVŠÍM NA JEJICH TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI. NEJVĚTŠÍ POZORNOST JE VĚNOVÁNA LEHKÉMU KAMENIVU, ...
 • Hlavní budova vlakového nádraží 

  Woytela, Jindřich
  Předmětem mé diplomové práce je návrh hlavní budovy vlakového nádraží, které se nachází v obci Kuřim, na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba se nachází v katastrálním územní Kuřim. Jedná se o dvoupodlažní, ...
 • Polyfunkční dům 

  Ficza, Silvia
  Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie k vytvoreniu Polyfunkčného domu v katastrálnom území Brno – Líšeň. Objekt polyfunkčného domu je navrhnutý s jedným podzemným podlažím a štyrmi ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně - Slatině 

  Vojtek, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem bytového domu v Brně – Slatině na ulici Kigginsova. Práce se zaměřuje na technologickou etapu monolitické konstrukce hrubé vrchní stavby a zdění. Pro tyto ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly s administrativní budovou 

  Prachař, David
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výrobní haly s administrativní budovou ve vsetínské průmyslové zóně Bobrky I. Tento stavebně technologický projekt obsahuje technickou zpráve ke stavebně technologickému ...
 • Statická analýza mostní konstrukce: Černý most v Hodoníně 

  Okánik, Michal
  Diplomová práce se zabývá statickou analýzou Černého mostu ve městě Hodonín. Je zde popsána tvorba výpočtového modelu v systému ANSYS dle stávající projektové dokumentace, následně aplikace zatížení a okrajových podmínek ...
 • Lávka pro pěší 

  Rusňák, Marek
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a posouzení ocelové lávky pro pěší přes řeku Dřevnici ve Zlíně. Jako základní materiál byla zvolena ocel S355 a pro vybrané prvky ocel S235. V úvodní části práce jsou řešeny dvě ...
 • Autosalon 

  Schusterová, Soňa
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace k provedení novostavby objektu autosalonu s autorizovaným servisem a spádovým finančním centrem ve městě Kroměříž. Objekt byl navržen jako samostatně stojící ...
 • Studium vlastností synteticky připraveného thaumasitu 

  Kábrtová, Denisa
  Práce je zaměřena na optimalizaci přípravy thaumasitu způsobem hydratace ternesitu, dále porovnání tohoto způsobu s dalšími metodami. Za tímto účelem byla provedena příprava thaumasitu třemi odlišnými metodami - dle Aguilera ...
 • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

  Žáková, Dagmar
  Tématem diplomové práce je urbanistický návrh soudobé městské struktury ve městě Brně. Hlavním cílem je pochopení území vybraného brownfieldu, jehož revitalizací získá město maximální užitek a prokázat životaschopnost ...
 • Energetické hodnocení administrativní budovy 

  Stadtherr, Jan
  Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením administrativních prostor budovy. Teoretická část je věnována legislativnímu podložení energetického hodnocení, tedy zákonům, vyhláškám a technickým normám. Ve výpočtové ...
 • Resort Sázava 

  Černý, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby ubytovacího a relaxačního areálu Resort Sázava. Stavba je umístěna na svažitý pozemek nedaleko obce Sázava, v Kraji Vysočina. Lokalita se nachází v Chráněné krajinné oblasti ...
 • GIS katastrálního území Detva 

  Gelieň, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá tvorbou geografického informačného systému pre mesto Detva. Teoretická časť sa zaoberá najmä problematikou geografických dát, ich modelmi a štruktúrami uloženými geodatabázy. Praktická časť sa ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Adamovská, Barbora
  "Vinařský **** Hotel Hrůdek se Salonem vín" Velké Pavlovice Cílem je navrhnout Hotel Hrůdek se Salonem vín s dalšími veřejnými prostory nedaleko města Velké Pavlovice, konkrétně v lokalitě zvané Hrůdek. Vinařský Hotel ...
 • Areál VUT Kraví hora 

  Muroň, Jakub
  Předmětem zadání této diplomové práce je navázání na předchozí Specializovaný ateliér, jenž byl zaměřen na vypracování strategické urbanisticko—architektonické studie území Kraví hory a pozemku VUT, který se zde nachází. ...