Now showing items 1-20 of 566

 • Tvorba parametrického modelu města 

  Demková, Michaela
  Táto práca sa zaoberá tvorbou parametrického 3D modelu mesta založeného na dostupných priestorových údajoch. Pre vytvorenie tohto modelu bolo zvolené procedurálne modelovanie v programe CityEngine. Obsahovo je práca rozdelená ...
 • Územní studie využití aktuálního rozvojového území Dolní Vítkovice, Ostrava 

  Vlach, Jan
  Předmětem této práce je prostor navazující na Dolní oblast Vítkovice, památkou Evropského kulturního dědictví ve městě Ostravě, Moravskslezký kraj. Tato práce se soustředí na zpřístupnění lokality pro všechny druhy dopravy, ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Čechová, Lucie
  „Vinařský **** Hotel Hrůdek se Salonem vín“ Velké Pavlovice Hlavní myšlenkou návrhu bylo vytvořit novostavbu hotelu s degustačním salonem vín tak, aby co nejméně narušoval přírodní ráz krajiny a zároveň poskytoval největší ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Krčálová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá návrhem ****Hotelu Hrůdek se Salonem vín v lokalitě Hrůdek u Velkých Pavlovic. Lokalita Hrůdek se nachází u Velkých Pavlovic na cyklostezce Velké Pavlovice – Bořetice a její poloha je velmi vhodná ...
 • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

  Žáková, Dagmar
  Tématem diplomové práce je urbanistický návrh soudobé městské struktury ve městě Brně. Hlavním cílem je pochopení území vybraného brownfieldu, jehož revitalizací získá město maximální užitek a prokázat životaschopnost ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Hlubinková, Monika
  Diplomová práce týkající se rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zabývá zanalyzováním současného stavu města, vyhodnocením jeho problémů a potenciálů, a následným návrhem urbanistického, ...
 • Nová synagoga Jihlava 

  Grubl, David
  Předmětem diplomové práce je návrh nové synagogy, komunitního centra židovské obce a košer restaurace v Jihlavě v parku Gustava Mahlera. Nová synagoga respektuje umístění bývalé synagogy na místě původních základů. Svým ...
 • Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov se zaměřením na veřejný prostor 

  Pohanka, Patrik
  Téma diplomové práce „Rehabilitace historického jádra a přilehlého okolí města Kyjov“ se zabývá problematikou stávajícího stavu města Kyjova. Zpracovává problémové oblasti, které zahrnují stávající zástavbu, dopravu, zeleň, ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Mičková, Markéta
  Zadání diplomové práce navazuje na urbanistickou analýzu řešení území BVV, která byla zpracována v předmětu TG02 - Specializovaný ateliér. Diplomový projekt zpracovává architektonickou studii hotelu s kongresovým centrem. ...
 • Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy 

  Muzikář, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií na území u řeky Svitavy v Brně-Husovicích. Část řešeného území je definována jako brownfield - konkrétně se jedná o bývalý areál formy Zetor. Na vymezeném území je navržena ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní administrativní budovy 

  Cejpek, Martin
  Cílem práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci administrativní budovy. Ocelová konstrukce je půdorysného tvaru T o rozměrech 42m x 30m. V rámci práce byla provedena analýza dvou variant řešení nosného systému ...
 • Novostavba hotelu u Přehrady 

  Černý, Dávid
  Předmětem diplomové práce je vypracování architektonické studie a projektu pro provádění stavby pro novostavbu hotela ve městě Brno městské části Kníničky, blízko přehrady v rekreační oblasti. Hotel bude sloužit pro přechodné ...
 • Hodnocení stavebního projektu z hlediska celoživotních nákladů 

  Foitlová, Lucie
  Teoretická část se v úvodu zabývá hodnocením efektivnosti projektu, dále především informacemi o jednotlivých etapách životního cyklu stavby, opotřebováním staveb, životnostmi prvků a celoživotními náklady stavby, které ...
 • Vzduchotechnika bazénových hal 

  Bobrovský, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku větrání bazénových hal. Popisuje zásady návrhu vzduchotechnického zařízení pro bazénové haly a rizika spojená s provozem. Uvádí varianty řešení větrání s výhodami a nevýhodami ...
 • Ekonomické posouzení dopravní situace 

  Doležel, Robin
  Diplomová práce se zabývá modelováním a následným ekonomickým posouzením dopravní situace konkrétní křižovatky, při uplatnění pravidla o odbočení vpravo na červený světelný signál. Práce je rozdělena na část teoretickou, ...
 • Návrh řešení úpravy sil. I/43 v úseku Podlesí - Kuřim 

  Fryčar, David
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním komplexního dopravního řešení v zájmovém území města Kuřimi na stávající silnici I/43 v úseku Česká – Podlesí – Kuřim. Tedy návrhem úpravy této silnice zohledňujícím všechny druhy ...
 • Návrh úprav zhlaví žst. Maloměřice 

  Bětík, Václav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zapojení vjezdové skupiny třídícího nádraží železniční stanice Maloměřice, a to včetně napojení na spojky do traťových kolejí ve směru odbočení Hády a železniční stanice Královo Pole, ...
 • Zesílení nosných částí výrobní haly 

  Čížová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zesílením nosných částí výrobní haly v Drásově. V první části je řešena stávající únosnost konstrukce. Dalším krokem je návrh variant zesílení nevyhovujících sloupů a krátké konzoly. Sloupy a ...
 • Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže 

  Benešová, Karolina
  Předmětem diplomové práce "Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže" je zjistit, jakým způsobem si stavební firmy zajišťují veřejné zakázky, jak funguje proces veřejných zakázek v různých firmách, jak vytvářejí ...
 • Způsob financování výstavby rodinného domu z pohledu investora 

  Blažková, Klára
  Obsahem této diplomové práce je definice a popis jednotlivých možností financování výstavby rodinného domu, následuje zpracování a vyhodnocení variant nabídnutých vybranými bankovními společnostmi v České republice. V ...