Show simple item record

Verification of the composition of the concrete durability of cement-concrete covers

dc.contributor.advisorHela, Rudolfcs
dc.contributor.authorČerná, Evacs
dc.date.accessioned2021-01-29T08:03:27Z
dc.date.available2021-01-29cs
dc.date.available2021-01-29T08:03:27Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationČERNÁ, E. Ověření vlivu složení betonů na životnost cementobetonových krytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111256cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70393
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195925
dc.description.abstractASR patří k častým příčinám porušení betonových konstrukcí. V teoretické části práce je popsaný její vznik a příčiny, včetně posouzení jednotlivých složek betonu a jejich zkoušek. Praktická část je věnována výsledkům některých kontrolních zkoušek CB krytu na úsecích D1-18 (Měřín – Velké Meziříčí) a D1-20 (Velké Meziříčí – Lhotka), mechanických vlastností betonu horní a spodní vrstvy CB krytu a měření odolnosti betonu proti CHRL.cs
dc.description.abstractAlcali – silica reaction often causes destruction of a concrete.constructions. In the theoretical part is described creation and causes of the ASR including assessment of individual components of concrete and their testing. The practical part is devoted to the results of some control tests of the concrete cover in the section 18 of the highway D1 (Měřín - Velké Meziříčí) and section D1-20 (Velké Meziříčí - Lhotka), the mechanical properties of the upper and the lower layer of the concrete cover and measuring the resistance of concrete against chemical deicing agents.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectAlkalicko – křemičitá reakcecs
dc.subjectcemento-betonový krytcs
dc.subjectsložky betonucs
dc.subjectzkoušky materiálůcs
dc.subjectkvalita dílacs
dc.subjectAlcali – silica reactionen
dc.subjectcement–concrete coveren
dc.subjectconcrete componentsen
dc.subjecttesting of materialsen
dc.subjectthe quality of the worken
dc.titleOvěření vlivu složení betonů na životnost cementobetonových krytůcs
dc.title.alternativeVerification of the composition of the concrete durability of cement-concrete coversen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-29cs
dcterms.modified2018-02-07-13:14:23cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111256en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.01.29 09:03:27en
sync.item.modts2021.01.29 08:14:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeŤažký, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record