Show simple item record

Possibilities of energy savings in the residential house Merhautova

dc.contributor.advisorOstrý, Milancs
dc.contributor.authorBartek, Čeněkcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:30:05Z
dc.date.available2018-10-21T16:30:05Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationBARTEK, Č. Možnosti energetických úspor v bytovém domě Merhautova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111210cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70399
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá snížením energetické náročnosti stávajícího bytového domu Merhautova. Projektová dokumentace zpracovává zateplení obálky objektu, výměnu oken a dveří (dle varianty provedení), vytvoření bezbariérového přístupu do objektu, vytvoření lodžií na jižní straně objektu a výměnu střešního pláště. Na počátku zpracování diplomové práce byla provedena experimentální část z oblasti termografie. Bylo provedeny snímky stávajícího objektu termokamerou a také průzkum objektu za účelem zpracování stávajícího stavu projektové dokumentace. V rámci výpočtové části byly zpracovány varianty průkazu energetické náročnosti budovy s ohledem na zadávání tepelných vazeb. Byl porovnán průkaz energetické náročnosti budovy, který byl zpracován se zadáním tepelných vazeb dle vybraných detailů, oproti zpracování s orientační přirážkou tepelných vazeb. Byla provedena komparace dvou variant výměn výplní otvorů s ohledem na energetickou náročnost objektu. Byl vypracován i předběžný rozpočet těchto dvou variant se stanovením předpokládané prosté návratnosti investice vzhledem k úspoře tepla na vytápění.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is about the reduction of the energy intensity of the existing residential house Merhautova. The design documentation is focused on the thermal insulation of the living area, the replacement of windows and doors according to the variant of the design, accessible entrance to the house, loggia on the south side of the building and the replacement of the roofing. At the beginning of the diploma thesis the experimental part of the thermography was performed. Images of the existing object by the thermal camera were taken and building survey for the design documentation of the current state of the building was performed. Within the theoretical calculations the energy performance certificate was processed in options of the entering the thermal bridges. The energy performance certificate with thermal bridges calculated according to the details was compared with the energy performance certificate with estimated thermal bridges. A comparison of two options of the replacement of windows and doors was made in realation of the energy intesity of the building. A preliminary budget of these two options was also calculated with regard to the expected simple return on investment due to the heat saving.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectlodžiecs
dc.subjectzateplenícs
dc.subjecttermografiecs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectkombinovaný izolantcs
dc.subjectlineární činitel prostupu teplacs
dc.subjectResidential houseen
dc.subjectloggiaen
dc.subjectthermal insulationen
dc.subjectthermographyen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectcombined insulationen
dc.subjectlinear thermal transmittanceen
dc.titleMožnosti energetických úspor v bytovém domě Merhautovacs
dc.title.alternativePossibilities of energy savings in the residential house Merhautovaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-29cs
dcterms.modified2018-02-07-13:07:41cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111210en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 13:34:43en
sync.item.modts2020.03.30 12:40:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKalánek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record