Show simple item record

Nursery School

dc.contributor.advisorKošíčková, Ivanacs
dc.contributor.authorDrkošová, Dominikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:10:23Z
dc.date.available2018-10-21T20:10:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationDRKOŠOVÁ, D. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111273cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70448
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší návrh a řešení školského zařízení pro děti předškolního věku, kterým je mateřská škola v obci Ostravě se dvěmi třídami, každá s kapacitou 20 dětí. Součástí bude i venkovní hřiště a parkoviště pro návštěvníky a personál. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený, s plochou extenzivní vegetační střechou. Půdorys je nepravidelný, podlouhlého charakteru, tvořený několika prolnutými obdélníky. Svislé konstrukce jsou tvořeny keramickými tvarovkami, stropy předpjatými panely Spiroll.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the design and solution of the object for education of preschool aged children The nursery school situated in Ostrava consists of two classes, each with capacity of 20 children. Outdoor playground and parking lots for visitors and employees are included in the project. Building is designed as double-storeyed with partial basement and with extensive green roof. Floor plan is irregular, corresponds to few slipped (blended?) rectangles. Walls are made of ceramic blocks, ceilings is made of precast cencrete panels Spiroll.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školacs
dc.subjectzděná stavbacs
dc.subjectpanely spirollcs
dc.subjectvegetační střechacs
dc.subjectčástečné podsklepenícs
dc.subjectNursery schoolen
dc.subjectbrick buildingen
dc.subjectspiroll panelsen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectpartial basementen
dc.titleMateřská školacs
dc.title.alternativeNursery Schoolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-29cs
dcterms.modified2018-02-07-13:14:44cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111273en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:28:59en
sync.item.modts2020.03.31 10:34:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeStruhala, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record