Show simple item record

Construction Technology Project assembled halls in Olomouc

dc.contributor.advisorKantová, Radkacs
dc.contributor.authorGajdoš, Nikolacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:29:43Z
dc.date.available2018-10-21T16:29:43Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationGAJDOŠ, N. Stavebně technologický projekt montované haly v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111307cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70465
dc.description.abstractVe své diplomové práci zpracovávám stavbu z praxe. Konkrétně se zabývám vybranými částmi stavebně - technologické přípravy objektu administrativní, obchodní a skladovací haly v Olomouci. Podrobněji se zabývám technologickými předpisy pro montáž železobetonového montovaného skeletu a opláštění. Má diplomová práce obsahuje návrh zařízení staveniště, strojní sestavu, kontrolní a zkušební plány, rozpočet, harmonogramy, nasazení pracovníků a strojů, variance plechových ukončení a čerpání financí.cs
dc.description.abstractIn my diploma thesis I document the construction of administrative, commercial and warehouse building in Olomouc. In particular, I deal with selected parts of the construction and technological preparation of the facility. I deal more closely with the technological regulations for the assembly of reinforced concrete skeleton and sheeting. My diploma thesis includes building site design, set of machinery, control and test plans, budget, schedules, personnel and machine deployment, variation of sheet metal finishing and drawing on the budget.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAdministrativnícs
dc.subjectobchodní a skladovací halacs
dc.subjectželezobetonový montovaný skeletcs
dc.subjectsendvičové opláštěnícs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectvarianty oplechování.cs
dc.subjectAdministrativeen
dc.subjectcommercial and storage hallen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectskeletonen
dc.subjectsandwich claddingen
dc.subjectconstruction equipmenten
dc.subjectset of machineryen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectscheduleen
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjectoptions of plating.en
dc.titleStavebně technologický projekt montované haly v Olomoucics
dc.title.alternativeConstruction Technology Project assembled halls in Olomoucen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-31cs
dcterms.modified2018-02-08-13:58:00cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111307en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:19:36en
sync.item.modts2021.11.12 14:50:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKolečkářová, Barbaracs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record