Show simple item record

Air handling units for ventilation of flats

dc.contributor.advisorRubinová, Olgacs
dc.contributor.authorGrmolcová, Eliškacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:49:40Z
dc.date.available2019-04-04T01:49:40Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationGRMOLCOVÁ, E. Vzduchotechnické jednotky pro větrání bytů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111314cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70477
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá malými vzduchotechnickými jednotkami, pro větrání bytů a rodinných domů. Nejprve jsem se zabývala měřením dvou kompaktních vzduchotech-nických jednotek, zpracováním naměřených dat, porovnáním a vyhodnocením jednotky s lepšími technickými vlastnostmi. Druhým úkolem je zpracování variantních návrhů řešení větrání rodinného domu. První varianta počítá při větrání pouze s jednou vzduchotechnickou jednotkou, v druhé variantě jsou navrženy dvě vzduchotechnické jednotky. Tyto varianty byly posléze porovnány a vyhodnoceny z hlediska pořizovací ceny a nákladů na provoz.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with small air-conditioning units for ventilation of flats and family houses. First, I studied two compact air-conditioning units, processed measured data, comparing and evaluating a unit with better technical characteristics. The second task is to process variants of design solutions for the ventilation of a family house. The first variant calculates with only one air-conditioning unit when ventilating, in the second variant two air-handling units are designed. These variants were then compared and evaluated in terms of acquisition cost and operating costs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZpětné získávání teplacs
dc.subjectentalpický výměníkcs
dc.subjectdeskový rekuperační výměníkcs
dc.subjectvětrání rodinného domucs
dc.subjectHeat Recoveryen
dc.subjectEnthalpic Exchangeren
dc.subjectPlate Recuperator Exchangeren
dc.subjectVentilation of a Family Houseen
dc.titleVzduchotechnické jednotky pro větrání bytůcs
dc.title.alternativeAir handling units for ventilation of flatsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-31cs
dcterms.modified2018-02-08-13:58:01cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111314en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:52:20en
sync.item.modts2020.03.31 03:54:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeFormánek, Mariancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record