Show simple item record

PFM Flexi storage hall - construction technology project

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorChroustovský, Davidcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:58:59Z
dc.date.available2019-04-03T21:58:59Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationCHROUSTOVSKÝ, D. Skladovací hala PFM Flexi - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111364cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70507
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh efektivního stavebně technologického projektu na výstavbu železobetonové prefabrikované skladovací haly firmy PFM-Flexi, s.r.o. Řešením zvoleného problému je návrh zařízení staveniště, ověření dopravních tras klíčových materiálů, montážní schémata, technologický předpis a kontrolní a zkušební plán pro železobetonový prefabrikovaný skelet, plán BOZP, porovnání dvou variant montáže z finančního hlediska, položkový rozpočet a časový plán hlavního stavebního objektu, objektový harmonogram, propočtový časový plán a environmentální aspekty provádění stavby.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is the design of an effective construction-technological project for the construction of reinforced concrete prefabricated storage halls by PFM-Flexi, s.r.o. The solution of the chosen problem is the design of the building site equipment, the verification of the transport routes of the key materials, the assembly schemes, the technological regulation and the control and test plan for the precast reinforced concrete frame, the BOZP plan, the comparison of the two versions of the installation in financial terms, the budget item and the schedule of the main building, timetable, calculation timetable and environmental aspects of the construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavbacs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectželezobetonový prefabrikovaný skeletcs
dc.subjectširší dopravní vztahycs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdravícs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectobjektový harmonogramcs
dc.subjectplán čerpání finančních zdrojůcs
dc.subjectskladovací halacs
dc.subjectvěžový jeřábcs
dc.subjectautojeřáb.cs
dc.subjectConstructionen
dc.subjectconstruction equipmenten
dc.subjectreinforced concrete prefabricated skeletonen
dc.subjectwider transport relationsen
dc.subjectsafety and health protectionen
dc.subjectmachine assemblyen
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectitem budgeten
dc.subjectobject scheduleen
dc.subjectdrawing of financial resourcesen
dc.subjectstorage hallen
dc.subjecttower craneen
dc.subjectmobile crane.en
dc.titleSkladovací hala PFM Flexi - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativePFM Flexi storage hall - construction technology projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-31cs
dcterms.modified2018-02-09-12:51:32cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111364en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:59:06en
sync.item.modts2019.05.18 13:47:37en
dc.contributor.refereeDvořák, Miloslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record