Show simple item record

Multi-functional Building

dc.contributor.advisorMohelníková, Jitkacs
dc.contributor.authorPečinka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:10:19Z
dc.date.available2018-10-21T20:10:19Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPEČINKA, O. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111547cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70510
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby polyfunkčního domu. Stavba bude umístěna ve městě Bystřice nad Pernštejnem, v ulici Lužánky. Stavba je členěna na dvě lékařské ordinace, kancelářské prostory a tři bytové jednotky. Objekt je navržen jako samostatně stojící, nepodsklepený, se třemi nadzemními podlažími. Bytová část má 3 bytové jednotky v provedení 2+kk,3+kk a 4+1. Součástí bytové části jsou i prostory v první podlaží pro uložení kol. Nebytové prostory obsahují část pro lékařské ordinace a administrativní část tvořenou jednotlivými kanceláři, zasedací místností, sklady a sociálními místnostmi. Hlavní vstupy do objektu jsou v úrovni 1NP. K objektu náleží 24 parkovacích míst, z toho 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt je založen na betonových základových pasech. Obvodové nosné konstrukce jsou vyzděny z keramického zdiva. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Schodiště je železobetonové monolitické. Při zpracování byl kladen důraz na vhodné dispoziční, stavebně-technické a architektonické řešení a bezpečné užívání stavby. Výkresová dokumetace je zpracována v programu AutoCAD.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is processing of project doccumentation for execution of mixed use building. The building will be situated in Bystřice nad Pernštejnem, in the Lužánky street.The building will be divided into two doctor´s surgeries, offices and three dwelling units. The building is designed as a detached house without cellar and with three above ground floors. Residential part consists of three dwelling units 2+kk, 3+kk and 4+1. Part of the residential unit is also a space for storage of bicycles in the first floor. Non residential space contatins a place for doctor´s surgeries and administrative part consists of offices, conference rooms, storages and toilets. Main enterances to the building are located in the fist above floor. There are 22 parking places and 2 parking places for the handicapped people. The building is based on concrete strip foundation. External loadbearing structures are from clay masonry. Floor structure is made of prestressed concrete floor slab. There is a warm flat roof, there arecast-in-place reinforced concrete staircase. While the elaboration I placed a great emphasis on a propriate layout design, technical and architectural design and a safe using of the bulidng. Drawing is done in AutoCAD programme.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyfunkční důmcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectkeramické zdivocs
dc.subjectSpirollcs
dc.subjectjednoplášťová plochá střechacs
dc.subjectAutoCadcs
dc.subjectMultifunctional houseen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectclay mansoryen
dc.subjectSpirollen
dc.subjectwarm flat roofen
dc.subjectAutoCADen
dc.titlePolyfunkční důmcs
dc.title.alternativeMulti-functional Buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-29cs
dcterms.modified2018-02-09-12:55:41cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111547en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:38:34en
sync.item.modts2020.03.31 16:48:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSláma, Ludvíkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record