Show simple item record

Microscopic traffic model of streets Veveří and Kounicova.

dc.contributor.advisorApeltauer, Jiřícs
dc.contributor.authorVálková, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:49:46Z
dc.date.available2019-04-04T01:49:46Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVÁLKOVÁ, M. Mikroskopický model dopravy ulic Veveří a Kounicova. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111696cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70520
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá mikroskopickým modelem dopravy v ulicích Veveří a Kounicova včetně přilehlé silniční sítě. Tento model byl vytvořen v softwaru Aimsun na základě podkladů, které se sestávají z map, provedeného směrového průzkumu, intenzit dopravy na vybraných křižovatkách a signálních plánů. Vypracovaný model stávajícího stavu řešené lokality byl následně kalibrován dle intenzit dopravy na vjezdových a výjezdových komunikacích. Dále byly navrženy a vytvořeny tři možné varianty řešení ulic Veveří a Kounicova. Všechny varianty byly nakonec porovnány a vyhodnoceny.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with microscopic traffic model of the streets Veveří and Kounicova including adjacent road network. This model was created in software Aimsun based on maps, the results of the directional survey, traffic intensity at junctions and signal plans. Elaborated model of the current state location of interest was calibrated according to the traffic intensities on the entrance and exit roads. They have also been designed and created three possible variants of the solution streets Veveří and Kounicova. All variants were finally compared and evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikrosimulacecs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectAimsuncs
dc.subjectVeveřícs
dc.subjectKounicovacs
dc.subjectMicrosimulationen
dc.subjectmodelen
dc.subjecttransporten
dc.subjectAimsunen
dc.subjectVeveříen
dc.subjectKounicovaen
dc.titleMikroskopický model dopravy ulic Veveří a Kounicova.cs
dc.title.alternativeMicroscopic traffic model of streets Veveří and Kounicova.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-30cs
dcterms.modified2018-02-09-12:57:13cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111696en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:53:12en
sync.item.modts2020.03.31 21:44:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVšetečka, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record