Show simple item record

Constructive technological project of an administrative building

dc.contributor.advisorDiaz, Yvettacs
dc.contributor.authorLačňák, Slavomírcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:32Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:32Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationLAČŇÁK, S. Stavebně technologický projekt administrativní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111458cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70525
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výstavbou hlavních technologických etap objektu administrativní budovy Vídeňská v Brně. Práce obsahuje technickou zprávu, technologickou studii, technologické předpisy, návrh stavebních strojů a jejich dopravu. Dále obsahuje kontrolní a zkušební plány, podrobný časový plán, položkový rozpočet a návrh objektů zařízení staveniště. Na závěr je vypracován plán bezpečnostních opatření na stavbě.cs
dc.description.abstractThe final thesis is focused on construction of the main technological stages of the administrative building of the Vídeňská in Brno. The final thesis contains the object engineering report, technological study, technological report, design of construction machinery and their transport. It also includes control and test plan, detailed schedule, item budget, and device object design. Finally is a plan of safety measures on the building.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavebně technologická studiecs
dc.subjectobjektcs
dc.subjecttechnologická etapacs
dc.subjecthrubá stavbacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectstaveništěcs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectpilotycs
dc.subjectželezobetonový monolitický stropcs
dc.subjectmonolitické železobetonové schodištěcs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectbezpečnost na stavbě.cs
dc.subjectConstruction technology studyen
dc.subjectobjecten
dc.subjecttechnological phaseen
dc.subjectcarcassen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectbuilding siteen
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjectpiled foundationen
dc.subjectcast-in-place reinforced concrete flooren
dc.subjectreinforced concrete staircaseen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjectsafety on the construction site.en
dc.titleStavebně technologický projekt administrativní budovycs
dc.title.alternativeConstructive technological project of an administrative buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-02-01cs
dcterms.modified2018-02-09-12:53:07cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111458en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:59:11en
sync.item.modts2019.05.19 05:55:55en
dc.contributor.refereeKopecký, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record