Show simple item record

Execution of Production and Storage Hall in Mniší

dc.contributor.advisorNečasová, Barboracs
dc.contributor.authorŠilhová, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:34Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:34Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠILHOVÁ, K. Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111652cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70575
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá realizací výrobní a skladovací haly pro strojírenský průmysl. Součástí realizace výrobní haly jsou i bourací práce stávajícího zemědělského objektu. V rámci realizace je řešena také rekonstrukce stávajících prostor zámečnické dílny a objektu šaten pro zaměstnance. Pro přípravu tohoto záměru je v diplomové práci řešena studie realizace hlavních technologických etap, technologické plány pro bourací práce a spodní stavbu, dopravní trasy hlavních stavebních materiálů a strojů, technická zpráva zařízení staveniště, časový a finanční plán stavby, bezpečnostní opatření zejména při bouracích prací, kontrola jakosti při provádění vrtaných pilot.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the realization of a production and storage hall for the engineering industry. Part of the realization of the production hall is the demolition work of the existing agricultural building. The reconstruction of the existing premises of locksmith's workshop and dressing room for employees is also being implemented. For the preparation of this project, the thesis deals with the implementation of the main technological stages, technological plans for demolition work and substructure, transport routes of the main building materials and machines, technical report of the building site, time and financial plan of the construction, security measures especially for demolition works, quality control when drilling a pilot.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMontovaný železobetonový skeletcs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectvýrobní halacs
dc.subjectautojeřábcs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectazbestcs
dc.subjectbourací prácecs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjectnadrozměrná přepravacs
dc.subjectPrefabricated skeletonen
dc.subjectbuildingen
dc.subjectproduction hallen
dc.subjectmobile craneen
dc.subjectsite facilitiesen
dc.subjectasbestosen
dc.subjectdemolition worken
dc.subjecttechnological specificationen
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectsafety worken
dc.subjecttechni-cal reporten
dc.subjectoversized transportationen
dc.titleProjekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mnišícs
dc.title.alternativeExecution of Production and Storage Hall in Mnišíen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-02-01cs
dcterms.modified2018-02-09-12:56:46cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111652en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:59:25en
sync.item.modts2019.05.18 19:57:06en
dc.contributor.refereeLiška, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record