Show simple item record

Building and technological project of a residential house in Brno

dc.contributor.advisorVlčková, Jitka Lauracs
dc.contributor.authorPodškubka, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:58:44Z
dc.date.available2019-04-03T21:58:44Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPODŠKUBKA, M. Stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111563cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70584
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně, který obsahuje realizaci podzemních garáží a bytového domu, který má tři nadzemní podlaží. Pozornost je zaměřena především na technologický postup spodní stavby. Textová část obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních technologických etap objektu, technickou zprávu zařízení staveniště, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán, hlukovou studii, plán BOZP a návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů včetně dopravních tras. Přílohová část obsahuje časový a finanční plán stavby-objektový, časové nasazení strojů, plán materiálových zdrojů, časový plán, technologický normál, rozpočet, výkresy zařízení staveniště, ověření montáže věžového jeřábu a schéma postupů betonáže.cs
dc.description.abstractThe subject of this Diploma thesis is building and technological project of a residential house in Brno, which contain the implementation of the underground car park and residential building, which has three above-ground floors. Attention is focused mainly on the technological processes of bottom building. Text section contains the technical report on the structural and technological project, study implementation of major technological stages of building, technical report of construction site equipment, technological regulations, inspection and test plan, study of noise, plan health and safety at work, the design of the main building machines and mechanisms including transport routes. The attachment section contain time and financial plan construction-object, time deployment of machines, plan of material resources, time schedule, technology standard, budget, drawings of construction site equipment, verification of tower crane construction and schema of processes concreting.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRezidenční důmcs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectplán bezpečnosti a ochrany zdraví při prácics
dc.subjectkoordinátor BOZPcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjecttechnologický normálcs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectvěžový jeřábcs
dc.subjecttrysková injektážcs
dc.subjectželezobetonové piloty.cs
dc.subjectResidential houseen
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectplan health and safety at worken
dc.subjectcoordinator of health and safety at worken
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjecttechnology standarden
dc.subjectbudgeten
dc.subjectconstruction site equipmenten
dc.subjecttower craneen
dc.subjectjet groutingen
dc.subjectreinforced concrete piles.en
dc.titleStavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brněcs
dc.title.alternativeBuilding and technological project of a residential house in Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-31cs
dcterms.modified2018-02-09-12:55:51cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111563en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:02:57en
sync.item.modts2020.03.31 01:44:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVěrný, Lubošcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record