Show simple item record

Design of a prestressed slab

dc.contributor.advisorNečas, Radimcs
dc.contributor.authorJuříček, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:35Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:35Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationJUŘÍČEK, L. Návrh předpjaté stropní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111381cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70591
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem předpjaté betonové membrány z lehkého betonu. Betonová konstrukce působí v interakci s nosnou ocelovou konstrukcí, kterou je podporována. Byla provedena jedna varianta řešení, která byla optimalizována. Hlavním cílem bylo navrhnout výchozí stav a předpětí konstrukce tak, aby v době životnosti nevznikaly trhliny a konstrukce měla dostatečnou tlakovou rezervu. Konstrukce je v hlavním (podélném) směru namodelována prutovým modelem jako prostorový rošt v programu ANSYS 17.2, který umožňuje fázovanou výstavbu. Reologie na konstrukci je dopočítána ručně a implementována do modelu pomocí přetvoření. Konstrukce je posouzena dle mezních stavů a platných evropských norem (Eurokódů). Příčný směr je namodelován pomocí deskostěnových elementů v programu RFEM 5.12. Byly analyzovány montážní stavy a globální chování konstrukce. Posudky byly prováděny ručně s kontrolou v programu IDEA StatiCa. Součástí práce je výkresová dokumentace, fáze výstavby a vizualizace.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is focused on the design of prestressed concrete membrane from the lightweight concrete. The concrete membrane is in the interaction with the bearing steel structure, which one is supported. I did only one variant of the solution, which was optimized. The goal of the design was determined the initial state of a membrane and ensure to in the end of design working life was the membrane in the compression state and the cracks couldn’t appear. The structure is modelled in the main (longitudinal) direction as a spatial frame in program ANSYS 17.2. This tool enables to perform analysis of the construction stages. The rheology is calculated manually and supplied to the model as relative strain. The whole structure is checked for ultimate limit state and serviceability limit state according to valid Eurocodes. Transverse direction is modelled by shell elements in program RFEM 5.12. Construction stages and global behaviour of the structure were analysed. The checks have been calculated manually and control in program IDEA StatiCa. The attachments of the thesis are drawings, visualisation and schemes of construction stages.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmembránacs
dc.subjectvýchozí stavcs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectmezní stav použitelnostics
dc.subjectmezní stav únosnostics
dc.subjectpředpjatý betoncs
dc.subjectpředpjatý páscs
dc.subjectmembraneen
dc.subjectinitial stateen
dc.subjectANSYSen
dc.subjectserviceability limit stateen
dc.subjectultimate limit stateen
dc.subjectprestressed concreteen
dc.subjectribbon.en
dc.titleNávrh předpjaté stropní konstrukcecs
dc.title.alternativeDesign of a prestressed slaben
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-02-01cs
dcterms.modified2018-02-09-12:51:46cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111381en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:59:31en
sync.item.modts2019.05.18 20:29:29en
dc.contributor.refereeGlovina, Filipcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record