Zobrazit minimální záznam

Financial Management of Construction Orders in the Context of a Group of Companies

dc.contributor.advisorVítková, Evacs
dc.contributor.authorKusák, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-29T09:46:56Z
dc.date.available2018-10-29T09:46:56Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKUSÁK, J. Finanční řízení stavební zakázky v rámci sdružení firem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111454cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70593
dc.description.abstractDiplomová práce je zpracována na téma Finanční řízení stavební zakázky v rámci sdružení firem. Práce je členěna do dvou částí. V teoretickém vstupu jsou popsány oblasti týkající se dané problematiky a to stavební podnik, charakteristika stavební zakázky, finanční plánování stavebního podniku, finanční řízení stavební zakázky, definování společnosti, smlouva o společnosti a orgány společnosti. Praktická část je zaměřena na finanční řízení konkrétní stavební zakázky, která byla realizována v rámci sdružení firem. Diplomová práce nejdříve detailně stanovuje náklady a výnosy společnosti (sdružení) vztažené k dané stavební zakázce a následně je rozdělena do tří variant. První varianta stanovuje hospodářský výsledek společnosti a jednotlivých účastníků společnosti za dané řešené období. Další dvě varianty zobrazují navržené modelové situace, jejichž výstupem je taktéž stanovení hospodářského výsledku společnosti (sdružení) a jednotlivých účastníků sdružení. Výstupem této práce je porovnání všech variant a následné zhodnocení spolu s komentáři.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis focuses on a financial management of construction order in the context of a group of companies. The thesis is divided into two parts. The theoretical part covers all aspects of this topic, which is to describe a construction company, construction order, financial planning of construction company, financial management of construction order, and further is to define group of companies (association of companies), its contract and authorities. The practical part focuses on financial management of real construction order, which has been realized by group of construction companies. Firstly, the thesis defines costs and revenues of association of companies in detail which are related to real construction order. The practical part is further divided into three variants. First variant determines profit and loss of group of companies and its individual participants for the given period. The next two variants display designed specific model situations and their result is also to determine profit and loss of group of companies and its individual participants. The main goal of the thesis is to compare all variants together and evaluation along with comments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsdružení firemcs
dc.subjectstavební podnikcs
dc.subjectstavební zakázkacs
dc.subjectfinanční řízenícs
dc.subjectgroup of companiesen
dc.subjectconstruction companyen
dc.subjectconstruction orderen
dc.subjectfinancial managementen
dc.titleFinanční řízení stavební zakázky v rámci sdružení firemcs
dc.title.alternativeFinancial Management of Construction Orders in the Context of a Group of Companiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-31cs
dcterms.modified2018-02-09-12:53:06cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111454en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:27:42en
sync.item.modts2018.10.22 03:51:55en
dc.contributor.refereeKocanda,, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam