Show simple item record

Load bearing reinforced concrete structure of apartment house

dc.contributor.advisorGirgle, Františekcs
dc.contributor.authorRuber, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:37Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:37Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationRUBER, L. Nosná železobetonová konstrukce bytového domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111594cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70611
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je návrh konstrukcí podzemních částí objektu. Součástí práce je provést porovnání alternativních návrhů a následné zhodnocení interakce horní stavby s podložím a pilotovým založením. Pro vybranou variantu je následně zpracováno podrobné statické posouzení a prováděcí dokumentace. Konstrukce základové desky a železobetonových stěn podzemní části jsou navrženy s ohledem na šířku trhlin dle zásad pro navrhování bílé vany. Teoretická část obsahuje zásady návrhu a provádění bílé vany a zhodnocení variant návrhu.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the design of the underground parts of the building. Part of this thesis is to comapare alternative designs and subsequentli evaluate the interaction of the upper structure with subsoil and pile fundantion. A detailed static assessment and implementation documentation is then prepared for the selected variant. The design of the base plate and reinforced concrete walls of the underground section are designed with respect to the crack width according to the principles for designing the white box. The theoretical part contains principles for designing and implementing a white box and evaluating design variants.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBílá vanacs
dc.subjectželezobetonová základová deskacs
dc.subjectpilotové založenícs
dc.subjectinterakce s podložímcs
dc.subjectvynucená namáhánícs
dc.subjectšířka trhlincs
dc.subjectsmyková výztužcs
dc.subjectohybová výztužcs
dc.subjectprotlačení základové deskycs
dc.subjecttěsnění spárcs
dc.subjectpodzemní vodacs
dc.subjectWhite boxen
dc.subjectfundational slaben
dc.subjectpile fundationsen
dc.subjectinteraction with subsoilen
dc.subjectforced strainen
dc.subjectcrack widthen
dc.subjectshear reinforcementen
dc.subjectflexural reinforcementen
dc.subjectextrusion of fundational slaben
dc.subjectseal jointsen
dc.subjectground wateren
dc.titleNosná železobetonová konstrukce bytového domucs
dc.title.alternativeLoad bearing reinforced concrete structure of apartment houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-02-01cs
dcterms.modified2018-02-09-12:56:11cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111594en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:52:56en
sync.item.modts2020.03.31 05:00:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKrůpa, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record