Show simple item record

Possibilities of application of basalt fibers in concrete

dc.contributor.advisorBodnárová, Lenkacs
dc.contributor.authorZourek, Milancs
dc.date.accessioned2021-01-30T08:03:24Z
dc.date.available2021-01-30cs
dc.date.available2021-01-30T08:03:24Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationZOUREK, M. Možnosti aplikace čedičových vláken do betonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111733cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70621
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195946
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možností aplikace čedičových vláken v betonu a cementových kompozitních materiálech. V teoretické části je zpracován přehled běžně používaných vláken pro vláknobetony. Je zde popsána výroba čedičových vláken a sumarizovány jejich vlastnosti. Další část se zabývá vlastnostmi betonu vyztuženého čedičovými vlákny. Konkrétně potom jeho vlastnostmi v čerstvém stavu, fyzikálně-mechanickými vlastnostmi, smršťováním a tvorbou trhlin, mikrostrukturou a požární odolností. Poslední kapitola teoretické části se zabývá požární odolností betonu obecně. Experimentální část se dělí na dvě etapy. V první etapě byly navrhnuty dvě směsi betonu s čedičovým kamenivem a čedičovými vlákny a jedna referenční směs bez vláken. V čerstvém stavu byla stanovena konzistence sednutím kužele, obsah vzduchu v čerstvém betonu a objemová hmotnost. V ztvrdlém stavu byla stanovena objemová hmotnost, pevnost v tlaku a pevnost v tahu ohybem. Vzorky byly zahřáty na teploty 600 a 800 °C a byla stanovena změna objemové hmotnosti, změna pevnosti v tlaku, změna vzhledu a deformace v průběhu zahřívání. V druhé etapě byly navrhnuty tři směsi jemnozrnného cementového kompozitu s čedičovými vlákny. V čerstvém stavu byla sledována objemová hmotnost a chování při míchání. V ztvrdlém stavu byla stanovena objemová hmotnost, pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. Vzorky byly zahřáty na teploty 600 a 800 °C a byla stanovena změna objemové hmotnosti, změna pevnosti v tahu za ohybu, změna pevnosti v tlaku a změna vzhledu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with possibilities of application of basalt fibers in concrete and in cementitious composites. In the theoretical part there is a summary of fibers usually used for fiberconcretes. Manufacturing process of basalt fibers is described, and properties of basalt fibers are summarized. Next part deals with properties of basalt fiber reinforced concrete. Concretely fresh properties, physical-mechanical properties, shrinkage and cracking, microstructure and fire resistance. The last chapter deals with fire resistance of concrete in general. The experimental part of this diploma thesis is divided into two phases. There were two mixes of basalt fiber reinforced concrete made with basalt aggregate and one mix of concrete without basalt fibers in the first phase. Density, consistency by slump and air content were determined as fresh properties. As hardened properties density, compressive strength and flexural strength were determined. There was determined the effect of the temperatures 600 and 800 °C on density, compressive strength and outward of specimens. Also, deformation during the high temperature curing was recorded. In the second phase of the experimental part there were three mixes of cementitious composite made with basalt fibers and one cementitious composite without basalt fibers. Density was determined as a fresh property. Material was monitored during its mixing. As a hardened properties density, flexural strength and compressive strength were determined. There was determined the effect of the temperatures 600 and 800 °C on density, flexural strength, compressive strength and outward of specimens.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectčedičová vláknacs
dc.subjectvláknobetoncs
dc.subjectbeton vyztužený čedičovými vláknycs
dc.subjectprotipožární odolnostcs
dc.subjectbasalt fiberen
dc.subjectfiberconcreteen
dc.subjectbasalt fiber reinforced concreteen
dc.subjectfire resistanceen
dc.titleMožnosti aplikace čedičových vláken do betonucs
dc.title.alternativePossibilities of application of basalt fibers in concreteen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-30cs
dcterms.modified2018-02-09-12:57:58cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111733en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.01.30 09:03:24en
sync.item.modts2021.01.30 08:13:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHela, Rudolfcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record