Show simple item record

Verification of the properties of concrete with carbon nanotubes

dc.contributor.advisorBodnárová, Lenkacs
dc.contributor.authorKutová, Lenkacs
dc.date.accessioned2021-01-29T08:03:30Z
dc.date.available2021-01-29cs
dc.date.available2021-01-29T08:03:30Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKUTOVÁ, L. Ověřování vlastností betonů s uhlíkovými nanotrubičkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111455cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70637
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/195928
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá sledováním vlastností betonu s dávkou uhlíkových nanočástic. V teoretické části jsou popsány vlastnosti nanočástic, jejich dávkování a dispergace. V praktické části diplomové práce byly stanoveny fyzikálně-mechanické vlastnosti betonu s přídavkem uhlíkových nanotrubiček po 7 a 28 dnech zrání. Dále byla stanovena zkouška mrazuvzdornosti po 100 cyklech. Všechny výsledky byly porovnány s referenčními vzorky.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with monitoring the properties of concrete with carbon nanoparticles. The theoretical part describes properties of nanoparticles, their dosing and dispersion. In the practical part of the diploma thesis the physico-mechanical properties of the concrete with the addition of carbon nanotubes were determined after 7 and 28 days of aging. The frost resistance test was then determined after 100 cycles. All results were compared with the reference samples.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectUhlíkové nanotrubičkycs
dc.subjectCNTcs
dc.subjectdispergacecs
dc.subjectdávkovánícs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectCarbon nanotubeen
dc.subjectCNTen
dc.subjectdispersionen
dc.subjectdosageen
dc.subjectconcreteen
dc.titleOvěřování vlastností betonů s uhlíkovými nanotrubičkamics
dc.title.alternativeVerification of the properties of concrete with carbon nanotubesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-29cs
dcterms.modified2018-02-09-12:53:06cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111455en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.01.29 09:03:30en
sync.item.modts2021.01.29 08:15:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHela, Rudolfcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record