Show simple item record

Dynamic analysis of track

dc.contributor.advisorPlášek, Ottocs
dc.contributor.authorMojžíšek, Dominikcs
dc.date.accessioned2018-02-10T14:57:30Z
dc.date.available2018-02-10T14:57:30Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMOJŽÍŠEK, D. Dynamická analýza koleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111504cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70672
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá popisem soustavy vozidlo - kolej. Jsou popsány základní analytické modely koleje. Následně jsou vytvořeny modely metodou konečných prvků simulující průjezd nápravy vozidla. Cílem práce je sestavení modelu, který co nejpřesněji popisuje dynamické jevy v koleji. Výsledky modelu jsou porovnány s naměřenými daty v terénu. Dalším cílem práce je zjištění závislosti průřezových charakteristik na srovnaném ojetí kolejnice a následně na průhybu koleje.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with descriptions of vehicle - track dynamic interface. There are described basic analytical models of railway track. The numerical models are created by using finite element methods with moving load simulated axle of rail vehicle. The aim of thesis is to create the model which most accurately describes the dynamic phenomena in the track. The results from models are compared with data obtained by measuring in the track. Next aim of thesis is to determine dependency of rail cross-sectional characteristics on equivalent rail head wear and then on rail deflection.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonstrukce kolejecs
dc.subjectprůhyb kolejecs
dc.subjecttuhost kolejecs
dc.subjecttlumení v kolejics
dc.subjectanalytický modelcs
dc.subjectnumerický modelcs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectZimmermannův modelcs
dc.subjectPasternakův modelcs
dc.subjectmodel dle Frýbycs
dc.subjectDvouvrstvý systémcs
dc.subjectrychlost vozidlacs
dc.subjectohybová tuhostcs
dc.subjectmoment setrvačnostics
dc.subjectprůřezový modulcs
dc.subjectojetí kolejnicecs
dc.subjectprůřezové charakteristikycs
dc.subjectPermanent wayen
dc.subjectrail deflectionen
dc.subjecttrack stiffnessen
dc.subjecttrack damping ratioen
dc.subjectanalytical modelen
dc.subjectnumerical modelen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectANSYSen
dc.subjectZimmermann modelen
dc.subjectPasternak modelen
dc.subjectmodel by Frýbaen
dc.subjectDouble beam modelen
dc.subjectvehicle velocityen
dc.subjectbending stiffnessen
dc.subjectmoment of inertiaen
dc.subjectcross section moduleen
dc.subjectlateral wear of the rail headen
dc.subjectcross-sectional characteristicsen
dc.titleDynamická analýza kolejecs
dc.title.alternativeDynamic analysis of tracken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-30cs
dcterms.modified2018-02-09-12:54:03cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111504en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:59:54en
sync.item.modts2019.05.18 00:53:31en
dc.contributor.refereeSalajka, Vlastislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record