Show simple item record

The sports centre

dc.contributor.advisorBerková, Petracs
dc.contributor.authorŠpaček, Luděkcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:10:25Z
dc.date.available2018-10-21T20:10:25Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠPAČEK, L. Sportovní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111661cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70694
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je sportovní centrum, které slouží pro sport a rekreaci. Objekt se nachází v obci Okříšky, lokalita U Stadionu, okres Třebíč. Jedná se o třípodlažní budovu, v 1.S technologie k bazénům, 1.NP - vstup, šatny, hygienické zázemí, TZB místnost a zázemí pro zaměstnance, 2.np – prostory občerstvení a fitness. Půdorysně členitý. Objekt (část šaten a fitness) je navržen z nosného monolitického skeletu s výplňovým keramickým zdivem tl. 300 mm, stropní konstrukce – železobetonový trámový strop, vnitřní nosné stěny tl. 300 mm, zateplení obvodových konstrukcí systémem ETICS – tl. 200 mm, základové konstrukce – patky s rošty, nosná stěna v 1.S z železobetonu tl. 300 mm, zastřešení plochými jednoplášťovými střechami a jednou pultovou z lepených lamelových vazníků. Část bazénové haly je tvořena s nosných železobetonových sloupů, uložených na základových patkách, sloup ztužen průvlaky, výplňové keramické zdivo tl. 300 mm, nosná stěna obvodová z železobetonu tl. 500 mm, zateplení ETICS 200 mm, zastřešení haly pomocí lepených lamelových vazníků – střecha typu kompaktní.cs
dc.description.abstractThe subject of this thesis is sports centre, which servers for sport and relax. The building is in town Okříšky, location U Stadionu, region Třebíč. It is three-floor building in basement there is technology for pools, on the 1´st floor, there is entrance, cloakroom, sanitary facilities, technical facilities and facilities for staff, on the 2nd there is snack bar and fitness. Irregularly-snaped Floor plan. The object (part of cloakroom and fitness) is designed from load cast-in-place concrete frame with clay masonry thickness 300 mm, floor structure-reinforced concrete joist floor, insidle load walls thickness 300 mm, thermal insulation of externall wall by system ETICS – thickness 200 mm, foundation construction – pads with grillages, load wall in the 1st floor is from reinforced concrete thickness 300 mm, roofing with warm flat roof and one mono-pitched roof from glued laminated girder. Part of swimming hall is made of load reinflorced concrete columns, supported by foundation pads, column braced by beams, clay masonry thickness 300 mm, load external wall of reinforced concrete thickness 500 mm, thermal insulation ETICS 200 mm, roofing of the hall with glued laminated girder – roof type compact.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsportovní centrumcs
dc.subjectETICS systémcs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectbazénová halacs
dc.subjectfitnesscs
dc.subjectsports centreen
dc.subjectETICS systemen
dc.subjectbuildingen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectswimming hallen
dc.subjectfitnessen
dc.titleSportovní centrumcs
dc.title.alternativeThe sports centreen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-30cs
dcterms.modified2018-02-09-12:56:52cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111661en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:00:00en
sync.item.modts2019.05.18 08:35:13en
dc.contributor.refereeTřeštíková, Janacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record