Show simple item record

Monitoring the effect of lead pipes on drinking water quality for consumers

dc.contributor.advisorBiela, Renatacs
dc.contributor.authorVostrčilová, Markétacs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:10:27Z
dc.date.available2018-10-21T20:10:27Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVOSTRČILOVÁ, M. Sledování vlivu olověných potrubí na kvalitu pitné vody u spotřebitele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111717cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70708
dc.description.abstractDiplomová práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části jsou sepsány informace ze zákonů a vyhlášek, které se týkají olověného potrubí, pitné vody, dodržování koncentrací olova v pitné vodě, apod. Poté je definována vodovodní přípojka, vlastnické vztahy k přípojce a uvedeny materiály, které se používají na vodovodní přípojku. Další kapitola se věnuje olovu, olověnému potrubí, olovu v pitné vodě a legislativním požadavkům na obsah olova v pitné vodě. Poté je přiblíženo, jaká jsou zdravotní rizika konzumace pitné vody, která obsahuje olovo. Na tyto teoretické části navazuje část praktická, která se zaměřuje na testování kvality pitné vody, která byla v kontaktu s olověným potrubím. V této části jsou uvedeny principy odběru vzorků pitné vody pro stanovení koncentrace olova, lokality, kde byly vzorky odebírány, metody, které byly pro stanovení koncentrace použity, popisy, výsledky a vyhodnocení zjištěných informací. V poslední kapitole jsou ukázány metody a materiály, kterými se olovo z vody odstraňuje.cs
dc.description.abstractThe thesis is divided into several parts. At first, there are written information from the laws and decrees concerning the lead pipeline, drinking water, observance of lead concentrations in drinking water, etc. Then the water connection, the ownership relations to the connection and the materials used for the water connection are defined. The next chapter deals with lead, lead pipeline, lead in drinking water and the legislative requirements for lead content in drinking water. Other part is about the health risks of lead in drinking water. These theoretical parts follow the practical part, which focuses on drinking water quality testing, which was in contact with the lead pipeline. This section describes drinking water sampling principles for determining the concentration of lead, the locations where the samples were taken, the methods used to determine the concentration, the description, the results and the evaluation of the information. The last chapter shows the methods and materials that remove lead from water.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectolovocs
dc.subjectolověné potrubícs
dc.subjectkoncentrace olova v pitné voděcs
dc.subjectodstranění olovacs
dc.subjectleaden
dc.subjectlead pipesen
dc.subjectconcentration of lead in drinking wateren
dc.subjectlead removalen
dc.titleSledování vlivu olověných potrubí na kvalitu pitné vody u spotřebitelecs
dc.title.alternativeMonitoring the effect of lead pipes on drinking water quality for consumersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-29cs
dcterms.modified2018-02-09-12:57:29cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111717en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:44:54en
sync.item.modts2020.03.31 17:24:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeTalašová, Luciecs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record