Show simple item record

Unsteadiness in sprays of effervescent atomizers

dc.contributor.advisorJedelský, Jancs
dc.contributor.authorBeinstein, Zbyněkcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:28:23Z
dc.date.available2018-10-21T20:28:23Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationBEINSTEIN, Z. Nestability spreje u trysek typu effervescent [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20866cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7072
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývala výzkumem effervescent trysek. Effervescent trysky patří do skupiny dvoufázových rozprašovacích trysek, které se často využívají ve spalovacích aplikacích. Právě ve spalovacích aplikacích má míra stability spreje významný vliv na účinnost spalování a množství vzniklých exhalací. Hlavním cílem práce bylo zhodnotit míru nestabilit spreje v závislosti na konstrukci trysky a jejím provozním režimu. Vliv konstrukce byl zkoumán v závislosti na průměru a délce směšovací komory, a dále pak na velikosti, počtu a rozmístění aeračních otvorů. Různými kombinacemi těchto konstrukčních parametrů vzniklo 17 specifických variant zkušebních vzorků trysky. Každá tato varianta byla proměřena ve třech provozních režimech, reprezentovaných určitým tlakem kapaliny na vstupu do trysky a hmotnostním poměrem průtoku plynu ke kapalině (GLR). Pro vyhodnocení míry nestabilit spreje byla požita metodika, která porovnává ideální rozdělení částic do mezičásticových časových tříd, definovaných pro ideální (stabilní) sprej, s experimentálně zjištěným rozdělením. Pro určení experimentálního rozdělení bylo využito měření spreje pomocí laserového systému P/DPA (Řase Doppler Particle Analyser). Výsledkem srovnání ideálního a experimentálního rozdělení byl parametr , který vyjadřuje míru nestabilit spreje pro konkrétní trysku a provozní režim. Pomocí zmíněného parametru bylo možno mezi sebou jednotlivé trysky porovnávat a určit přínos jednotlivých konstrukčních úprav. Z výsledků vyplynulo doporučení pro konstrukci trysky, vytvářející sprej s minimální mírou nestabilit spreje. Pro zkoumanou trysku a její jednotlivé konstrukční varianty byla zhotovena výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractMaster thesis focused on the research of the effervescent atomizers. Effervescent atomizers belong to a group of two-phase atomizers, which are often used in combustion applications. Right there in combustion applications, the degree of the stability sprays has a significant impact on combustion efficiency and exhaust gas emissions. The main aim of this work was to asses the level of spray unsteadiness depending on the atomizer design and its operating mode. The effect of construction was studied on the diameter and length of mixing chamber, and then on the size, number and location of aeration holes. Seventeen specific variants of the atomizer were constructed by different combinations of these design parameters. Each of these variants was measured in three operating modes, which were represented by a liquid pressure at the inlet to the atomizer and gas-to-liquid mass flow ratio (GLR). To evaluate the level of spray unsteadiness was used a methodology, which compares the ideal element´s distribution into the interparticle time bin, defined for the ideal (stable) spray, with the experimentally observed distribution. The laser measurement system P/DPA (Phase Doppler Particle Analyzer) was used to determine the experimental interparticle distribution. The result of the comparison of the ideal and the experimental distribution was the parameter , which expresses the level of spray unsteadiness for a specific atomizer and operating mode. With that parameter it was possible to compare the individual atomizers and determinate to the benefit of various construction´s correction of the atomizer. The results showed the recommendation for the modifications of the atomizer, creating a spray with a minimum level of spray´s unsteadiness. For the surveyed atomizer and his individual costruction´s variations the drawing was made.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAtomizacecs
dc.subjectdvoufázová effervescent tryskacs
dc.subjectnestability sprejecs
dc.subjectP/DPAcs
dc.subjectAtomizationen
dc.subjecttwo-phase effervescent atomizeren
dc.subjectunsteadiness in spraysen
dc.subjectP/DPAen
dc.titleNestability spreje u trysek typu effervescentcs
dc.title.alternativeUnsteadiness in sprays of effervescent atomizersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:18cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20866en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:42:40en
sync.item.modts2019.06.27 12:16:13en
dc.contributor.refereeVolavý, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record