Show simple item record

Winery

dc.contributor.advisorMatějka, Liborcs
dc.contributor.authorŠtipčák, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:46Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:46Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠTIPČÁK, M. Vinařství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111671cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70756
dc.description.abstractŘešení diplomové práce je novostavba vinařství v obci Vlkoš u Kyjova v Jihomoravském kraji, ve vinařské uličce vinných sklepů. Kapacita objektu vinařství pro výrobu vína je cca 180 000 l. Součástí objektu jsou degustační prostory a pension s kapacitou ubytování 30 osob. Objekt je třípodlažní a částečně podsklepen. Vinařství se nachází na svažitém pozemku. Stavba je navržena jako zděná, kde svislé konstrukce podzemí jsou z tvarovek ztraceného bednění Best a část nad terénem z keramických tvárnic Porotherm. Vodorovné konstrukce jsou z předpjatých stropních panelů Spiroll nad výrobní částí a zbylé z keramického systému Porotherm. Zastřešení objektu je sedlovou, pochozí střechou a jednoplášťovou střechou. Cílem diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby.cs
dc.description.abstractThe objective of the thesis is newly built winery in the wine cellars alley situated inVlkoš u Kyjova in the South Moravia Region. Capacity for wine production is around 180,000 litres. In the building are the tasting rooms and pension with the capacity of 30 people. The building has three floors and a partial basement. The winery is located on sloping land. The building is designed as a brick construction, where underground vertical structures are made of blocks permanent formwork Best and part above ground is made of ceramics blocks Porotherm. The horizontal structures are made of prestressed ceiling panels Spiroll above the production area and the rest is made of ceramics system Porotherm. The gable roof, the walkable and warm flat roof are used in the project. The main goal of diploma thesis is to draft a develop project documentation for building construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVinařstvícs
dc.subjectpenzioncs
dc.subjectpodzemní a nadzemní podlažícs
dc.subjectterasacs
dc.subjectdřevěný krovcs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectkeramické zdivocs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectztracené bedněnícs
dc.subjectSpirollcs
dc.subjectWineryen
dc.subjectguesthouseen
dc.subjectbasement and above-ground flooren
dc.subjectterraceen
dc.subjecttimber roof trussen
dc.subjectgableroofen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectclay masonryen
dc.subjectPorothermen
dc.subjectpermanent formworken
dc.subjectSpirollen
dc.titleVinařstvícs
dc.title.alternativeWineryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-30cs
dcterms.modified2018-02-09-12:57:01cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111671en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:13:02en
sync.item.modts2020.03.30 22:27:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeSibilla, Lubošcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record