Show simple item record

Construction and technological project of apartment building in Brno - Slatina

dc.contributor.advisorNovotný, Michalcs
dc.contributor.authorVojtek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:29:25Z
dc.date.available2018-10-21T16:29:25Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVOJTEK, O. Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně - Slatině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111710cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70820
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem bytového domu v Brně – Slatině na ulici Kigginsova. Práce se zaměřuje na technologickou etapu monolitické konstrukce hrubé vrchní stavby a zdění. Pro tyto etapy byly vypracovány technologické předpisy a kontrolní a zkušební plán V rámci této práce byla dále vypracována technická zpráva, řešení dopravních tras, technická zpráva zařízení staveniště s výkresy zařízení staveniště. Na hlavní objekt byl vypracován položkový rozpočet s výkazem výměr a na jeho základě byl sestaven časový plán. V diplomové práci jsou dále řešeny požadavky na bezpečnost prací a vybrané konstrukční detaily.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with construction and technological project of apartment building in Brno – Slatina, Kigginsova street. Thesis focus on technological phase of monolithic rough superstructure and masonry work. For this phases were processed technogical specifications and controlling ad testing schedules. Within this thesis was also compiled technical report, solution of transport roads, technical report and drawings of site equipmet. For main object was compiled itemized budget, which was foundation for completing time schedule. In diploma thesis are further processed safety requirements and chosen construction details.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavebně technologický projektcs
dc.subjecthrubá vrchní stavbacs
dc.subjectmonolitická železobetonová konstrukcecs
dc.subjectzděnícs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectvýztužcs
dc.subjectbedněnícs
dc.subjecttvárnicecs
dc.subjecttechnická zprávacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdraví při prácics
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectConstruction and technological projecten
dc.subjectrough superstructureen
dc.subjectmonolithic reinforced concrete constructionen
dc.subjectmasonryen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectreinforcementen
dc.subjectformworken
dc.subjectclay blocken
dc.subjecttechnical reporten
dc.subjecttechnological specificationen
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectcontrolling and testing scheduleen
dc.subjectsafety and health protectionen
dc.subjectbudgeten
dc.subjecttime scheduleen
dc.titleStavebně technologický projekt bytového domu v Brně - Slatiněcs
dc.title.alternativeConstruction and technological project of apartment building in Brno - Slatinaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-02-01cs
dcterms.modified2018-02-09-12:57:28cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111710en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:00:44en
sync.item.modts2019.05.18 03:38:27en
dc.contributor.refereeVenkrbec, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record