Show simple item record

Of heat transfer fluid of heat systems

dc.contributor.advisorPočinková, Marcelacs
dc.contributor.authorŽenožička, Filipcs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:48Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:48Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŽENOŽIČKA, F. Teplonosné látky tepelných soustav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111735cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70824
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce jsou teplonosné látky tepelných soustav a návrh vytápění a přípravy teplé vody v administrativním domě ve Zlíně na Jižních Svazích. Objekt má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V objektu jsou navrženy dvě varianty zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (předávací stanice a plynová kotelna). V části A je řešena kvalita otopné vody. Část B se zabývá návrhem otopné soustavy, přípravou teplé vody, pojistných a expanzních zařízení, technická zpráva a výkresová dokumentace vytápění objektu. Poslední část C pak tvoří experimentální měření kvality otopné vody v soustavách CZT.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the design of heating and hot water in the administrative building in Zlin on Jižní Svahy. The building has five floors above ground and one underground floor. There are designed two variants of heat source for heating and hot water (transfer sta-tions and gas boiler). Part A solves water quality in heating systems. Part B deals with design of the heating system, hot water heating, insurance and facility expansion, technical report and drawings heating in the building. The last part C is the experimental measurement of the quality of heating water in the CZT systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVytápěnícs
dc.subjectpříprava teplé vodycs
dc.subjectplynová kotelnacs
dc.subjectplynové kondenzační kotlecs
dc.subjectpředávací stanice teplacs
dc.subjectdeskový výměníkcs
dc.subjectdesková otopná tělesacs
dc.subjectkvalita otopné vodycs
dc.subjectcentrální zásobování tep-lemcs
dc.subjecttvrdost vodycs
dc.subjectúprava otopné vody.cs
dc.subjectHeatingen
dc.subjecthot water productionen
dc.subjectgas boileren
dc.subjectgas condensing boilersen
dc.subjectheat transfer stationsen
dc.subjectdesk exchangeren
dc.subjectpanel radiatorsen
dc.subjectheating water qualityen
dc.subjectcentral heatingen
dc.subjectwater hardnessen
dc.subjectwater treatment.en
dc.titleTeplonosné látky tepelných soustavcs
dc.title.alternativeOf heat transfer fluid of heat systemsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-31cs
dcterms.modified2018-02-09-12:57:59cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111735en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:54:52en
sync.item.modts2020.04.01 00:13:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeTopič, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record