Show simple item record

Technical economical valuation of WWTP´s sludge treatment

dc.contributor.advisorHlavínek, Petrcs
dc.contributor.authorPetřík, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:50Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:50Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPETŘÍK, J. Technicko-ekonomické vyhodnocení kalového hospodářství ČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111552cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70851
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na kalové hospodářství čistíren odpadních vod. Rešeršní část práce obsahuje přehled související legislativy, nastiňuje problematiku kalového hospodářství v České republice a také se zabývá technologiemi a technickými řešeními, které souvisí se zpracováním a nakládáním s čistírenskými kaly pro různé velikostní kategorie ČOV. Druhá část práce je věnována technicko-ekonomickému posouzení čistíren odpadních vod v kategorii od 500 EO do 2 000 EO. Posouzení je zpracováno z reálných dat poskytnutých od provozovatelů ČOV a je zaměřeno na spotřebu elektrické energie, investiční náklady a provozní náklady. Součástí je také určení doby návratnosti při koupi různých typů odvodňovacích zařízení a studie o výhodnosti využívání mobilního či stacionárního odvodňovacího zařízení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on sludge management of wastewater treatment plant. The research work contains an overview of the related legislation, outlines the problems of sludge treatment in the Czech Republic and also deals with technologies and technical solutions that are related to the processing and treatment of sewage sludge for various size categories of wastewater treatment plants. The second part is devoted to the technical and economic assessment of wastewater treatment plants in the category from 500 EO to 2 000 EO. The assessment is based on real data provided by WWTP operators and focuses on electricity consumption, investment costs and operating costs. Part of the diploma thesis is also determining the rentability of drainage equipment, and studying the convenience of using mobile or stationary drainage equipment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčistírna odpadních vodcs
dc.subjectkalové hospodářstvícs
dc.subjectkalycs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectodvodnění kalůcs
dc.subjectstabilizace kalůcs
dc.subjectzpracování kalůcs
dc.subjectlegislationen
dc.subjectprocessing of sewage sludgeen
dc.subjectsludge dewateringen
dc.subjectsludge treatmenten
dc.subjectsludgeen
dc.subjectwastewater treatment plantsen
dc.titleTechnicko-ekonomické vyhodnocení kalového hospodářství ČOVcs
dc.title.alternativeTechnical economical valuation of WWTP´s sludge treatmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-29cs
dcterms.modified2018-02-09-12:55:46cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111552en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:00:54en
sync.item.modts2019.05.18 19:58:47en
dc.contributor.refereeRaček,, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record