Show simple item record

Design of precast concrete hall

dc.contributor.advisorZich, Milošcs
dc.contributor.authorPrášek, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:51Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:51Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationPRÁŠEK, M. Návrh prefabrikované haly CARGO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111578cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70852
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením vybraných částí prefabrikované železobetonové průmyslové haly, která bude sloužit jako sklad. Cílem práce je vypracování konstrukčních výkresů projektové dokumentace stavby a výkresů tvaru a vyztužení vybraných navrhovaných dílců. Výpočty byly provedeny pomocí programů SCIA Engineer 16, IDEA StatiCa a FIN EC. Výkresová dokumentace byla vytvořena v programech Allplan 2016 a AutoCad 2015.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis describes the structural design and static analysis of selected elements of prefabricated reinforced concrete industrial building, that will be used as storage hall. Purpose of thesis is elaboration of assembly drawings of the project documentation and drawings of formwork and reinforcement assembly of selected elements. Calculations were performed in computer programs for static analysis SCIA Engineer 16, IDEA StatiCa and FIN EC. Drawing were made in programs Allplan 2016 and AutoCad 2015.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPředpjatý betoncs
dc.subjectmontovaná halacs
dc.subjectprefabrikátcs
dc.subjectvyztuženícs
dc.subjectdimenzovánícs
dc.subjectzatíženícs
dc.subjectteorie 2. řáducs
dc.subjectvazníkcs
dc.subjectsloupcs
dc.subjectvaznicecs
dc.subjectPresstressed concreteen
dc.subjectprefabricated industrial buildingen
dc.subjectprefabricateen
dc.subjectloadsen
dc.subjectreinforcement in concreteen
dc.subjectdimensioningen
dc.subjectconcrete columnen
dc.subjectconcrete beamen
dc.subjectprestressed beamen
dc.titleNávrh prefabrikované haly CARGOcs
dc.title.alternativeDesign of precast concrete hallen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-31cs
dcterms.modified2018-02-09-12:55:57cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111578en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:00:54en
sync.item.modts2019.05.19 08:23:07en
dc.contributor.refereeNováček, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record