Show simple item record

Analysis of humid air transport in the building envelope

dc.contributor.advisorŽák, Antoníncs
dc.contributor.authorTománek, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:12:51Z
dc.date.available2019-05-17T07:12:51Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationTOMÁNEK, J. Analýza transportu vzdušné vlhkosti v obalových konstrukcích budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.cs
dc.identifier.other111682cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70858
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou průběhu teplot a vlhkostí ve stavebních konstrukcích plochých střech s vlivem i bez vlivu slunečního záření. Bylo nutno nastudovat a ověřit vlastnosti stavebních materiálů, fyzikální podstatu vlivu slunečního záření na stavební konstrukce a transportní mechanismy vlhkosti. Teoretická část popisuje základní fyzikální teorii k řešené problematice, podstatu a dělení slunečního záření, popis tepelně vlhkostních vlastností stavebních materiálů a výpočtové metody stanovení vlhkosti v konstrukcích dle platných norem. Praktická část se zabývá popisem práce v softwarech DEKSOFT – Tepelná technika 1D a v softwaru WUFI 2D, popisem jednotlivých modelů a analýzou dosažených výsledků. V závěru praktické části jsou validovány dosažené teoretické poznatky analýzou získaných dat z praktického modelu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the analysis of temperature and humidity in the construction of flat roofs with influence even without influence of solar radiation. It was necessary to study and verify the properties of building materials, the physical nature of the influence of solar radiation on building structures and the transport mechanisms of moisture. The theoretical part describes the basic physical theory on solved problems, the essence and division of solar radiation, the description of thermal moisture properties of building materials and the calculation method of determination of moisture in structures according to valid standards. Practical part deals with description of work in software DEKSOFT - Thermal technology 1D and WUFI 2D software, description of individual models and analysis of achieved results. At the end of the practical part the achieved theoretical knowledge is validated by analyzing the obtained data from the practical model.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlochá střechacs
dc.subjectsluneční zářenícs
dc.subjectšíření teplacs
dc.subjectšíření vlhkostics
dc.subjectstacionární počítačové simulacecs
dc.subjectnestacionární počítačové simulace.cs
dc.subjectFlat roofen
dc.subjectsolar radiationen
dc.subjectheat transporten
dc.subjectmoisture transporten
dc.subjectstationary computer simulationen
dc.subjectnon-stationary computer simulation.en
dc.titleAnalýza transportu vzdušné vlhkosti v obalových konstrukcích budovcs
dc.title.alternativeAnalysis of humid air transport in the building envelopeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-01-29cs
dcterms.modified2018-02-09-12:57:07cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111682en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:42:33en
sync.item.modts2019.06.27 12:28:24en
dc.contributor.refereeKupsa, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record