Show simple item record

Historical brewery - potential for regional development

dc.contributor.advisorZemánková, Helenacs
dc.contributor.authorMosler, Štěpáncs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:44:23Z
dc.date.available2018-10-21T22:44:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMOSLER, Š. Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.cs
dc.identifier.other77147cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70879
dc.description.abstractV dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku naděje na obnovu. Nezbývá jich mnoho a velmi obtížně se pro ně hledá nová funkce nebo osvícený investor. Důležité je, jak se k těmto historickým budovám budeme stavět v budoucnosti. Využít tento neopakovatelný potenciál, nebo nechat prostor pro nové využití? Jakým způsobem přistupovat k těmto stavbám? Jaké možnosti nám dávají a co potřebují? Dizertační práce se snaží charakterizovat a ukázat hodnoty pivovarské architektury, která se díky dramatickým změnám společnosti stala ohroženým druhem. Prostuduje a představí pozitivní příklady využití potenciálu původních pivovarů a vepsání tohoto dědictví do soudobé urbanistické struktury měst a jejich zapojení do rozvojových projektů, konverzí a revitalizací, případně i dalšími způsoby. Pokusí se nabídnout možnosti, jak k těmto cenným stavbám přistupovat, aby zůstal zachován alespoň jejich charakter a atmosféra pro další generace.cs
dc.description.abstractNowadays there are hundreds of breweries scattered throughout Bohemia, Moravia and Silesia, waiting for their new future. They are either abandoned or in private property. In the worst case they have been deteriorating with no hope of recovery. There are not many left. It is very difficult to find a new function and especially enlightened investor. Important thing is how we will treat with these structures in the future. Will we use this unique potential, or leave this place for a new function? Which way we can choose? What is the potential of these buildings and what they need? This thesis attempts to briefly describe and demonstrate the value of brewery architecture which due to dramatic changes in society became endangered. And to offer possible solutions for the preservation this unique buildings their charm and atmosphere for the next generations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpivovarcs
dc.subjectprůmyslové dědictvícs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectsladovnacs
dc.subjectkonverzecs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjectrekonstrukcecs
dc.subjectvýrobní budovacs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectRakousko-Uherskocs
dc.subjectpamátkacs
dc.subjectchmelcs
dc.subjectpivocs
dc.subjectBrownfieldscs
dc.subjectbreweryen
dc.subjectindustrial heritageen
dc.subjectCzech republicen
dc.subjectmalt-houseen
dc.subjectconversionen
dc.subjectadaptationen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjectindustrial buildingen
dc.subjecthistoryen
dc.subjectAustria-Hungaryen
dc.subjectmonumenten
dc.subjecthopsen
dc.subjectbeeren
dc.subjectBrownfieldsen
dc.titleHistorický pivovar - potenciál regionálního rozvojecs
dc.title.alternativeHistorical brewery - potential for regional developmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-04cs
dcterms.modified2018-06-04-14:32:22cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid77147en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:54:15en
sync.item.modts2019.05.18 05:30:28en
dc.contributor.refereeBoháč, Ivocs
dc.contributor.refereeKrálová, Evacs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record