Now showing items 42-42 of 42

  • Zbytková životnost pecí v petrochemickém průmyslu 

    Horsák, Libor
    Tato práce se věnuje zbytkové životnosti pecí v petrochemické průmyslu. O této oblasti není k dispozici ucelená publikace. Je vyjmenována a popsána většina hlavních jevů, které je potřeba při určování životnosti zohlednit. ...