Show simple item record

Superkondenzátory: vlastnosti a použití

dc.contributor.authorLibich, Jiřícs
dc.contributor.authorMáca, Josefcs
dc.contributor.authorVondrák, Jiřícs
dc.contributor.authorČech, Ondřejcs
dc.contributor.authorSedlaříková, Mariecs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:00:23Z
dc.date.available2020-08-04T11:00:23Z
dc.date.issued2018-03-26cs
dc.identifier.citationJournal of Energy Storage. 2018, vol. 2018, issue 17, p. 224-227.en
dc.identifier.issn2352-152Xcs
dc.identifier.other146716cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/70939
dc.description.abstractAkumulace a skladování energie je jedním z nejdůležitějších témat naší doby. Tento příspěvek představuje téma superkapacitorů (SC) jako zařízení pro ukládání energie. Supercapacitors představují alternativu k běžnému elektrochemickému baterie, především pro široko rozšířené lithium-iontové baterie. Fyzickým mechanismem a provozem superkondenzátory jsou blíže k bateriím než ke kondenzátorům. Jejich vlastnosti jsou někde mezi baterie a kondenzátory. Jsou schopni rychle obsadit velké množství energie (menší než v případ baterie - nižší hustota energie z pohledu hmotnosti a objemu) a jejich nabíjecí odezva je pomalejší než u keramických kondenzátorů. Nejběžnější typ supercapacitorů je elektrická dvouvrstvá kondenzátor (EDLC). Jiné typy supercapacitorů jsou lithium-iontové hybridní supercapacitors a pseudo-supercapacitors. Typ EDLC využívá dielektrickou vrstvu na interfázi elektrody a elektrolytu k uložení energie. Používá elektrostatický mechanismus ukládání energie. Další dva typy superkondenzátorů pracují s elektrochemické redoxní reakce a energie je uložena v chemických vazbách chemických materiálů. Tento papír poskytuje krátký úvod do oblasti znalostí supercapacitor.cs
dc.description.abstractEnergy accumulation and storage is one of the most important topics in our times. This paper presents the topic of supercapacitors (SC) as energy storage devices. Supercapacitors represent the alternative to common electrochemical batteries, mainly to widely spread lithium-ion batteries. By physical mechanism and operation principle, supercapacitors are closer to batteries than to capacitors. Their properties are somewhere between batteries and capacitors. They are able to quickly accommodate large amounts of energy (smaller than in the case of batteries – lower energy density from weight and volume point of view) and their charging response is slower than in the case of ceramic capacitors. The most common type of supercapacitors is electrical double layer capacitor (EDLC). Other types of supercapacitors are lithium-ion hybrid supercapacitors and pseudo-supercapacitors. The EDLC type is using a dielectric layer on the electrode electrolyte interphase to storage of the energy. It uses an electrostatic mechanism of energy storage. The other two types of supercapacitors operate withelectrochemical redox reactions and the energy is stored in chemical bonds of chemical materials. This paperprovides a brief introduction to the supercapacitor field of knowledge.en
dc.formattextcs
dc.format.extent224-227cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElseviercs
dc.relation.ispartofJournal of Energy Storagecs
dc.relation.urihttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X18301634cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectSuperkondenzátor
dc.subjectenergie
dc.subjectukládání
dc.subjectpseudo-superkondenzátor
dc.subjecthybridní-superkondezátor
dc.subjectlithium
dc.subjectSupercapacitoren
dc.subjectEnergyen
dc.subjectStorageen
dc.subjectPseudo-supercapacitoren
dc.subjectHybrid-supercapacitoren
dc.subjectLithiumen
dc.titleSupercapacitors: Properties and applicationsen
dc.title.alternativeSuperkondenzátory: vlastnosti a použitícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
sync.item.dbidVAV-146716en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:00:23en
sync.item.modts2020.08.04 12:16:04en
dc.coverage.issue17cs
dc.coverage.volume2018cs
dc.identifier.doi10.1016/j.est.2018.03.012cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2352-152X/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionacceptedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International