Show simple item record

Ultrasound Image Sequences Segmentation

dc.contributor.advisorMézl, Martinsk
dc.contributor.authorKořínek, Petersk
dc.date.accessioned2019-03-30T01:24:55Z
dc.date.available2019-03-30T01:24:55Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKOŘÍNEK, P. Segmentace ultrazvukových sekvencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other37200cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71150
dc.description.abstractPri snímaní obrazových dát pomocou ultrazvuku vieme len málo informácií zobazovanej scény. Pre porozumenie obsahu obrazu sa snažíme oddeliť sledované objekty záujmu od od pozadia. Získaním informácie týchto objektov sa označuje proces zvaný segmentácia. Táto práca je zameraná na segmentáciu obrazu ultrazvukových sekvencií, s využitím geometrických aktívnych kontúry riešené pomocou metódy úrovňových množín. Pre kvalitnejšie zobrazeni sa zaobíráme taktiež predspracovaním obrazu. Výsledkom je implementácia jednotlivých segmentačních metód na simulované, a reálne dáta.sk
dc.description.abstractWhen we scan image data by ultrasound, we have a little information of displayed scene. For understanding content of the image we try to separate the observed objects of interest from the background. Obtaining information of these objects is called a process called segmentation. This work is focused on the segmentation of ultrasound image sequences using geometric active contours solved by the method of level sets. For better representation is also dealing with image preprocessing. The result is an implementation of segmentation methods on simulated and real data.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUltrazvuk. Segmentácia. Úrovňové množiny. Pozadie. Sekvencia.sk
dc.subjectUltrasound. Segmentation. Level sets. Background. Sequence.en
dc.titleSegmentace ultrazvukových sekvencísk
dc.title.alternativeUltrasound Image Sequences Segmentationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-06-14-14:56:09cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37200en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:37:57en
sync.item.modts2019.05.18 01:20:19en
dc.contributor.refereeJiřík, Radovansk
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record