Show simple item record

Adaptible Joystick Interpret for RDS

dc.contributor.advisorHonzík, Petrcs
dc.contributor.authorErben, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:18:03Z
dc.date.available2019-05-17T14:18:03Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationERBEN, V. Adaptabilní interpret joysticku pro RDS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39717cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/711
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem a implementací adaptace ovládání na konkrétního uživatele. Adaptace je dosaženo navrženým adaptabilním interpretrem, který pomocí převodní funkce mění charakteristiku chování joysticku. Parametry převodní funkce jsou nastavovány evolučním algoritmem na základě předchozího průjezdu zadanou dráhou. V úvodu práce je popsáno vývojové prostředí Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS) včetně návodu na tvorbu jednoduchého projektu. Dále je rozebírán způsob práce s joystickem a úpravy jeho chování. Následuje popis způsobu programování v MRDS, zabývající se získáním objektu robota ze simulace a jeho následným automatickým řízením. Následující část práce se zabývá návrhem a realizací adaptabilního interpretru joysticku. Je zde navržena rovnice převodní funkce interpretru a také je zde rozebírán způsob nastavení jejích parametrů. Poslední část se zabývá metodikou testováním a výsledky testů.cs
dc.description.abstractThe main subjects of this bachelor thesis are proposal and implementation of control adaptation on concrete user. Adaptation is achieved by proposed adaptable interpreter, which changes joystick behavior using conversion function. Parameters of the conversion function are set by evolution algorithm based on recent drive through given path. The development environment Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS) is described in the introduction including instructions for creating a simple project. Furthermore, there is analyzed way of work with joystick and adjustments to his behavior. Follows description of way of programming in MRDS, concerning getting robot object from simulation and its automatic driving. Next part of this work describes proposal and implementation of adaptable joystick interpreter. There is proposed equation of the conversion function used in this interpreter and described the way of setting its parameters. Last part describes methods of testing and test results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJoystickcs
dc.subjectinterpretcs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjectRDScs
dc.subjectJoysticken
dc.subjectinterpreten
dc.subjectadaptionen
dc.subjectRDSen
dc.titleAdaptabilní interpret joysticku pro RDScs
dc.title.alternativeAdaptible Joystick Interpret for RDSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:47cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid39717en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:59:12en
sync.item.modts2021.11.12 10:35:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBurian, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record