Show simple item record

Reconfigurable patch antenna

dc.contributor.advisorRaida, Zbyněkcs
dc.contributor.authorZlatníček, Radekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:26:19Z
dc.date.available2019-05-17T03:26:19Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationZLATNÍČEK, R. Rekonfigurovatelná flíčková anténa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other39399cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/7136
dc.description.abstractCílem diplomové práce je návrh a realizace rekonfigurovatelné flíčkové antény. Anténa bude napájená mikropáskovým vedením. Na napájecí vedení budou připojeny ladicí pahýly. Každý pahýl impedančně přizpůsobí anténu na 50 ? vždy pro jinou pracovní frekvenci. Pahýly bude možné jednotlivě připojovat PIN diodami; tím budeme přepínat pracovní frekvenci. V diplomové práci bude anténa nejprve navržena pro substrát RO3006. Poté bude přepočtena na substrát pro realizaci ARLON AD600. V práci budou řešeny úpravy tvaru pahýlu pro zapojení PIN diod. Funkčnost navržené antény bude ověřena modelováním v programu Ansoft Designer. V poslední části bude řešena realizace antény a experimentální měření jejich vlastností.cs
dc.description.abstractThe master's thesis deals with the design and implementation of a reconfigurable patch antenna. The antenna is fed by a microstrip transmission line. To the microstrip feeder, tuning stubs are connected. Each stub matches the input impedance of the antenna to 50 ? for different operation frequencies. Stubs can be individually connected to the feeder by PIN diodes; operation frequency of the antenna can be switched that way. In the project, the antenna is initially designed for antenna substrate RO3006. Then, the design will be converted to the substrate ARLON AD600 selected for the realization. In the project, modifications of stubs will be proposed to properly connect the PIN diodes. Functionality of the designed antenna will be verified by modeling in Ansoft Designer. The last part will be dealt with implementation of the antenna and the experimental measurement of their properties.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikropásekcs
dc.subjectflíčková anténacs
dc.subjectpahýlcs
dc.subjectrekonfigurovatelná anténacs
dc.subjectPIN dioda.cs
dc.subjectMicrostripen
dc.subjectpatch antennaen
dc.subjectstuben
dc.subjectreconfigurable antennaen
dc.subjectPIN diode.en
dc.titleRekonfigurovatelná flíčková anténacs
dc.title.alternativeReconfigurable patch antennaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:29cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid39399en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:46:35en
sync.item.modts2020.03.31 23:34:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePolívka, Milancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Vladimír Šebesta, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen) Ing. Josef Soldán, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Ing. Lukeš - Jak Vám anténa na jednotlivých kmit. rezonuje? - Pripojeny 3 pahýly - hlavní stabil. na středním kmit., proudy tečou přizpůsobovacími pahýly a mění rez. kmitočet. - s11 -4dB v oblasti kde anténa nevyzařuje? Buzení SMA konektorem s delším konektorem způsobí nežádoucí vlnění. Ing. Soldán - Jaký má vliv přizpůsobení buzení? Neměl jsem dostatek zkušeností s tím jak zakomponovat přizpůsobení. doc. Frýza - Zoxidovaná deska ovlivní parametry antény? Vrstava laku by ovlivnila parametry.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record