Show simple item record

The Evalution of the Financial Situation in the Company and Proposals to Improvement

dc.contributor.advisorLuňáček, Jiřícs
dc.contributor.authorBartoš, Ivocs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:35:53Z
dc.date.available2019-04-03T22:35:53Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBARTOŠ, I. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other50967cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/71436
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti ESA, s.r.o. v období 2006 – 2010. Cíle práce bude dosaženo prostřednictvím analýzy současného stavu podniku, následné identifikace rozhodujících problémových okruhů, definováním možností ekonomické teorie v dané oblasti a navržením opatření vedoucí k dosažení žádoucího cílového stavu podniku.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is evaluation of the financial situation of the company ESA, s.r.o. between 2006 and 2010. The goal will be achieved by analysing of company's current condition, identifying critical problematic areas, defining abilities of the economic theory in the given domain and proposing steps leading to the desirable company's condition.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHodnocení Finanční situace Rentabilita vlastního kapitálu Rentabilita celkového vloženého kapitálu Obrat celkových aktiv Tok peněz Úrokové krytí Běžná likvidita Čistý provozní zisk po zdanění B2Bcs
dc.subjectEvaluation Financial Situatio Return on equity Return on assets Asset turnover Cash flow Times interest earned Current ratio Net operating profit after taxes Business to businessen
dc.titleZhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšenícs
dc.title.alternativeThe Evalution of the Financial Situation in the Company and Proposals to Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-04cs
dcterms.modified2014-02-06-14:26:02cs
thesis.disciplineDaňové poradenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid50967en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:42:51en
sync.item.modts2020.03.31 18:11:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJežková, Kateřinacs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Penka (člen)cs
but.defenceVedoucím práce je práce hodnocena stupněm "F" a nedoporučena k obhajobě. V důsledku toho není student připuštěn ke státní závěrečné zkoušce. Takže obhajoba bakalářské práce se klasifikuje stupněm "F" - viz. směrnice děkana č. 3/2013 pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů čl. 12, bod 9.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record